Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Teočak

Preporučujemo

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Teočak u 2021. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke za minimalno 15 mladih osoba sa područja Općine Teočak te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za do 3 nova poslovna poduhvata na području Općine.

Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana uperiodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina,prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjelabespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 3 poslovne ideje na području OpćineTeočak)  
  4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Na program mogu aplicirati mlade osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Teočak i  mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Teočakkoji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici Općine Teočak  www.opcinateocak.ba  ili lično na Info pultu Općine Teočak.

Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

Najnovije

spot_img