Efikasna i apolitična administracija u interesu svih

Preporučujemo

Konferencija o reformi javne uprave trebala bi ponuditi rješenja za efikasnije djelovanje ove oblasti, što je u interesu svih građana BiH, a kako je naglašeno, i jedan od uslova koje Evropska komisija postavlja kako bi se dobio kandidatski status, čemu BiH teži, prenosi Anadolu Agency (AA).

Lars-Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u BiH, naglasio je da konferenciju organizuje inicijativa SIGMA koja okuplja svu ekspertizu Evropske unije u oblasti javne uprave, te djeluje zahvaljujući EU i Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Prema njegovim riječima, javna uprava je tema kojoj je vrijeme da se u BiH ozbiljnije pristupi.

“Reforma javne uprave izazov je za sve zemlje Zapadnog Balkana i svakako će kao tematika biti obrađena u predstojećoj novoj strategiji koju će Evropska komisija predstaviti u februaru. Funkcionalna i apolitična javna uprava je u interesu svih građana i to je nešto što vrijedi za bilo koju zemlju. Također, ključno je imati nezavisnu i profesionalnu javnu upravu za zemlje koje su u procesu pristupanja u EU, kako bi se mogli nositi sa svim kompleksnim propisima i standardima EU. Generalno, postojanje efikasnije javne uprave nije nešto što se svodi samo na pružanje odgovarajućih usluga građanima, nego je i nešto što ima posljedice na privredu i cjelokupno društvo“, naglasio je Wigemark.

Dodao je kako javna upravu kakvu trenutno ima BiH, ali i ostale zemlje u regionu, nije dovoljno efikasna, te da se zbog toga određene preuzete obaveze ne mogu pretočiti u političke smjernice. Također je kazao kako očekuje da će se tokom predizborne kampanje političari baviti ovom temom, a ne time ko će dobiti koju poziciju u javnoj upravi.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, još jednom je naglasio važnost reforme javne uprave, ali i realizacije kompletne reformske agende, za koju kaže da je ispunjena u velikom postotku. Kazao je da su za njega važna dva segmenta, jedan je reforma javne uprave, a drugi činjenica da je aktuelno Vijeće ministara pokrenulo evropske integracije BiH, nakon osam godina potpune blokade.

“Potpuno je jasno da je otvorena i transparentna javna uprava neophodna da bi svi procesi u BiH bili efikasniji, a samim tim bi i ukupan ekonomski, socijalni, politički život dobio na kvalitativnoj dinamici. S tim u vezi Vijeće ministara je usvojilo nekoliko bitnih dokumenata. Reforma javne uprave je samo jedna od onih koje provodimo, a mogu reći da je Vijeće ministara Ekonomsku reformsku agendu ispunilo u velikom postotku. Ostala su nam još tri zadatka, a to je strategija reforme javne uprave, strategija upravljanja javnim finansijama i Zakon o državnim službenicima. Sve to ćemo uraditi i u narednih nekoliko mjeseci objaviti da je Vijeće ministara na svom nivou realizovalo sve mjere iz reformske agende“, poručio je Zvizdić.

Njegova očekivanja su da će čim se završi radionica sa SIGMA-om, a to je vjerovatno polovinom februara, reforma javne uprave uputi ka Vijeću ministara i svim ostalim nivoima vlasti kako bi bila usvojena.

“Odmah poslije toga ćemo usvojiti akcioni plan i nastaviti raditi na poboljšanju i povećanju nivoa efikasnosti nivoa javne uprave. Ono što pokušavamo izbjeći jeste složenost ustavnog-političkog sistema. U drugim državama postoji jedan zakon o planiranju, a kod nas ima 13 zakona o planiranju i građenju. Naravno da u takvoj šumi zakona investitori se mogu jako slabo snaći, ali kada kažemo da nam treba jedan zakon, onda budemo optuženi za centralizaciju, unitarizaciju, prenos nadležnosti“, jasan je Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara je dodao da misli kako je urađen jako veliki posao u reformi javne uprave, iako nije zadovoljan ukupnim rezultatima, ali jeste činjenicom da su počeli mijenjati matricu ponašanja državnih službenika.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH, naglasio je da je godišnji izvještaj SIGMA-e, u kojem je izvršeno mjerenje stanja u reformi javne uprave u šest reformskih oblasti, višestruko važan za BiH.

“Analitički nalazi i preporuke iz ovog izvještaja su koristan izvor informacija u dijalogu o politikama i diskusijama između Evropske komisije i uprave o prioritetnim oblastima za reformu i moguću podršku. Ocjene i preporuke koje nam daje SIGMA su za nas jasan putokaz za uspostavljanje dobre uprave u BiH. Također, moramo imati u vidu da Evropska komisija koristi ove podatke prilikom davanja ocjena o napretku zemalja Zapadnog Balkana u procesu pridruživanja EU. Pomagali smo SIGMA-i u procesu prikupljanja podataka i vidjeli smo da i dalje glavni izazov predstavlja nedostatak evidencija. Upravo zbog toga nije bilo moguće ocijeniti BiH u nekim područjima. Zato pozivam institucije BiH da tokom narednog mjerenja dostave relevantne podatke“, rekao je Ćuzulan.

SIGMA-in ekspert Primož Vehar istakao je da je funkcionalna i efikasna državna uprava uslov ne samo za članstvo, nego i za početak pregovora i prije za status kandidata.

“Evropska unija na tom polju nema jasnih pravila, u smislu regulativa i direktiva, kao za ostala područja, prije svega za unutrašnje tržište. SIGMA je u saradnji sa Evropskom komisijom zbog toga razvila principe javne uprave koji se naslanjaju na najbolju praksu zemalja članica EU i OECD“, kazao je Vehar, te naglasio da su ključni izazovi usvajanje strategije javne uprave, što još nije urađeno, evropske integracije i koordinacija unutar BiH na tom putu, zapošljavanje u državnoj upravi, prije svega zbog političkog uticaja na imenovanja, transparentnost budžeta, te javne nabavke i koncesije, te njihovo usklađivanje sa principima EU.

Najnovije

spot_img