Đurković: Dokazi Tužilaštva o napadu i statusu optuženog

Preporučujemo

U nastavku suđenja za zločine na području Ugljevika 1992. godine, ulagani su dokazi Tužilaštva Bosne i Hercegovine i iznesen odštetni zahtjev oštećenih.

Tužilaštvo je u spis uvelo set od oko 60 materijalnih dokaza koji se odnose na vojni angažman optuženog Ratka Đurkovića i drugih lica koja se spominju u optužnici, kao i dokaze o širokom i sistematskom napadu na području Semberije i Zvornika.

Većina dokaza odnosila se na, kako je navela tužiteljica Dika Omerović, širok i sistematičan napad koji je trajao i prije i nakon događaja iz optužnice.

Odbrana je prigovorila na uložene dokaze navodeći da nisu relevantni jer ne dokazuju ono što Tužilaštvo tvrdi. Branilac Milenko Zelenović kazao je da ne spori većinu dokaza i da oni idu u prilog Odbrane, ali da ih različito tumači od Tužilaštva.

“Nijedan ne govori o širokom i sistematičnom napadu, ne govore o optuženom i odnose se na period poslije predmetnog događaja”, naveo je Zelenović o jednom broju dokaza.

Đurkoviću je optužen u svojstvu komandanta Prvog bataljona Prve majevičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) za napad na selo Tursunovo Brdo u julu 1992. u kojem su ubijena četiri civila bošnjačke nacionalnosti, kao i dva zarobljena pripadnika Armije BiH.

Na ročištu je punomoćnik oštećenih Kadrija Kolić iznio zahtjev za naknadu štete u ime dva člana porodice stradalog Enesa Salihbegovića. Kolić je naveo da odštetni zahtjev iznosi ukupno 14.000 KM.

U vezi sa sposobnošću svjedoka Ismeta Serdarevića da svjedoči, nalaz je iznio vještak medicinske struke Harun Avdagić. On je kazao da svjedok može uz sanitetski prevoz i medicinsku podršku doći u Sarajevo ili da može dati iskaz putem video veze iz nekog suda bližem mjestu stanovanja.

Vijeće je odlučilo da bude organizovano svjedočenje Serdarevića putem video veze.

Naredno ročište je 8. februara.

(RTV GLAS DRINE/DETEKTOR.BA)

Najnovije