Civilna zaštita Općine Sapna: Upozorenje od mogućih poplava i aktivacije klizišta

Preporučujemo

Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima očekuju se kišne padavine, što bi moglo dovesti do naglog porasta vodostaja na rijekama i potocima, aktiviranja klizišta i odrona, a tim povodom upozorenje građanima je uptila i služba Civilne zaštite Općine Sapna.

“Preporučuje se pravnim i fizičkim licima da u skladu sa nadležnostima i obavezama prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća prate vremensku situaciju i shodno njoj preduzmu potrebne preventivne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu”, saopćeno je iz CZ Općine Sapna.

Raspoloživo ljudstvo i tehnika Općine Sapna je u stanju pripravnosti i spremno je za djelovanje, a u eventualnim izvanrednim situacijama obavijestiti:

– Službu civilne zaštite Općine Sapna na brojeve telefona 121 ili 035-599-537 ili 062 938 268 – Policijsku stanicu Sapna na brojeve telefona 122 ili 035-597-013.

Najnovije

spot_img