Bukvarević potpisao sporazum o isporuci 60 automobila za stopostotne RVI

Preporučujemo

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištvu Vlade FBiH sa ovlaštenim predstavnikom Porshea d.o.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za stopostotne ratne vojne invalide prve grupe.

– Nadam se da će za navedenu kategoriju RVI vozila biti u funkciji poboljšanja njihovog života – rekao je Bukvarević.

Olovčić je potvrdio da je riječ o autima koja imaju odlične karakteristike. Uvjeren je kako će utjecati na kvalitetniji život ratnih vojnih invalida i paraplegičara.

Bukvarević se osvrnuo i na činjenicu da je Ministarstvo u završnoj fazi uspostave registra korisnika i branilaca, navodeći da je do sada uspostavljen registar za oko 440.000 pripadnika za Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton, kao i kompletan HVO .

– U narednom periodu vršimo ažuriranje za Hercegovačko-neretvanski, Srednjobosanski, Goraždanski i Sarajevski kanton, a veoma brzo stavit ćemo na raspolaganje kompletan registar institucijama u skladu sa zakonom o pravima boraca – poručio je Bukvarević.

Najnovije

spot_img