Budžet grada Zvornika za 2021.godinu 35,6 miliona KM

Preporučujemo

Na jučeršanjoj sjednici lokalnog parlamenta usvojen je Budžet grada Zvornika za 2021. godinu u iznosu od 35.612.000 KM.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da će biti nastavljene kapitalne investicije koje su u toku, te da će biti i novih.

„Počećemo i sa izgradnjom zgrade Gradske uprave i sa nadgradnjom na sadašnjoj zgradi Osnovnog suda kako bismo u idućoj godini konačno dobili institucije koje nam sa sticanjem statusa Grada pripadaju. U maju ili junu biće potpisan ugovor za regulaciju korita rijeke Hoče od magistralnog puta do ušća u rijeku Drinu. Očekujem da ćemo dobiti sredstva za izgradnju obaloutvrde rijeke Drine između dva ušća – Hoče i Sapne, da ćemo krenuti sa projektima vodovoda Zapad od Šćemlije preko Glumine, Oraovca, Kitovnica, Jardana do Križevića i da ćemo u ovoj godini barem uraditi projektnu dokumentaciju za kanalizacionu mrežu na prostoru Vodovod Sjever. Završava se kanalizacija na Branjevu sa prečistačem, a odbornici su prihvatili i grant za izgradnju prečistača u Tabancima i ni jedna od naših investicija neće čekati, ide sve svojim tokom. Nešto su manja sredstva za neka tekuća održavanja i ulaganja u neke seoske mjesne zajednice, ali, imajući u vidu da smo u nekim prethodnim godinama potrošili značajna sredstva na tu poziciju, okrenuli smo se ka kapitalnim projektima. Ovih dana se završava i rekonstrukcija Doma zdravlja za šta smo sredstva dobili od Vlade Republike Srbije i još jednom im izražavam zahvalnost na donaciji, ali će i gradski budžet izdvojiti oko 200.000 do 250.000 KM da se uradi rekonstrukcija mokrih čvorova, stepeništa i zamjena podova u ordinacijama. Završeni su građevinski radovi na proširenju kapaciteta ambulante u Branjevu i slijedi njeno opremanje. Očekujemo da će nivo usluga biti značajno podignut, imajući u vidu da njoj gravitira preko 5.000 naših sugrađana. Takođe, u ovoj godini očekujemo da ćemo riješiti i problem objekta Centra za socijalni rad sa posebnim naglaskom,što me posebno ispunjava, na izgradnju dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama.“

Gradonačelnik je istakao da su shodno preporuci Ministratsva finansija za ovu godinu prihodi planirani od povrata pdv-a smanjeni za preko 1.000.000 KM.

„To znači da će i svi drugi prihodi biti manji i ponašaćemo se u skladu sa tim. Za investicione cikluse koje smo započeli sredstva su uglavnom obezbjeđena i uglavnom sa nekih drugih nivoa vlasti ili pomoći. Kako smo planirali tako ćemo i raditi kad je o tome riječ, a ponašaćemo se i trošićemo sredstva iz dnevnog priliva u skladu sa iznosom koji nam bude na raspolaganju.“

V.d. načelnika Odjeljenja za finansije Srđan Despić rekao je da je Nacrtom budžet planiran na iznos od 29.612.000 KM i da je kao takav poslat u proceduru Ministarstvu finansija.

„Na prošloj sjednici usvojili smo Odluku o kreditnom zaduženju od 7.000.000 KM koje je uvršteno u Prijedlog budžeta tako da je ukupan budžet 35.612.000 KM. Morali smo da uvažimo sve preporuke Ministarstva finansija da bi dobili saglasnost i na Nacrt i na Prijedlog. Jedna od glavnih preporuka je smanjenje prihoda. Što se tiče punjenja budžeta za prva dva mjeseca ove godine evidentno je da je slabije nego prošle godine, a to smo i očekivali zbog cjelokupne situacije sa pandemijom virusa korona.“

Odbornici su danas usvojili i Odluku o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za 2021. godinu. Za finansiranje razvoja sporta budžetom za 2021. godinu planirano je 700.000 KM.

Ukupna sredstva u Budžetu koja se u toku 2021. godine planiraju za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada iznose 350.000 KM. U danas jednoglasno usvojenom Programu korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u tekućoj godini, novina su podsticaji za nove zasade vinove loze, organsku poljoprivrednu proizvodnju i refundiranje troškova gazdinstvima za analizu plodnosti zemljišta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju granta zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni Balkan za finansiranje projekta izgradnje vodovodnog sistema Lokanj-Pilica faza 1 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za mjesnu zajednicu Tabanci.

(RTV GLAS DRINE/ GRAD ZVORNIK)

Najnovije

spot_img