Do sada prijavljeno više od 2.500 birača za glasanje izvan BiH

Preporučujemo

Opći parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobra 2018. godine, a birači koji namjeravaju iskoristiti svoje građansko pravo i ne nalaze se u BiH trebaju se prijaviti Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) najkasnije do 24. jula.

Kako je za Fenu kazala glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić, prijava birača za glasanje iz inostranstva na predstojećim Općim izborima u BiH mogla se podnijeti već od raspisivanja izbora, jer je to kontinuiran proces, a do sada je zaprimljeno 2.548 prijava za glasanje izvan BiH.

Pravo glasa imaju izbjegle osobe iz BiH i osobe koje privremeno žive u inostranstvu, a državljani su BiH, imaju navršenih 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora navršiti 18 godina te imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se osoba prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH potrebno je da dostavi određenu dokumentaciju. Tako osobe koje privremeno borave izvan BiH trebaju dostaviti popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i kopiju jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta.

Kako je pojašnjeno iz CIK-a, moguće je dostaviti kopiju jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a, odnosno Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Izbjegle osobe koje nisu nikada dobile dokument izdat u okviru CIPS-a trebaju dostaviti popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1, kopiju jednog identifikacijskog dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije).

Također, potrebno je da dostave dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH) te dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine, a ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na popisu 1991. godine.

U slučaju da je osoba upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima, za izbjegle osobe ili one koje privremeno borave izvan BiH CIK će dostaviti obrazac prijave PRP-2 na adresu koja je navedena prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH.

Obrazac prijave PRP-2 potrebno je popuniti, potpisati i dostaviti CIK-u te uz njega priložiti kopiju jednog od važećih identifikacijskih dokumenata s fotografijom, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Ukoliko se radi o izbjegloj osobi iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta može se priložiti kopija jednog od dokumenata – pasoš, vozačka dozvola ili važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na navedenu adresu, prijava se može izvršiti podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 24. jula.

Obrazac za prijave PRP-1 za državljane koji se prijavljuju za glasanje izvan BiH može se dobiti putem internet stranice CIK-a, internet-stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH, diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu ili ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

Potpisi podnosilaca prijava na obrascima PRP-1 i PRP-2 moraju biti identični potpisu s dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave.

Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (Federacije BiH ili Republika Srpska).

Isto važi i za državljane BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH koji imaju status izbjegle osobe iz BiH, a ukoliko se ne označi biračka opcija državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje neće imati pravo glasati za Opće izbore 2018. godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

Glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić pojasnila je da je nakon raspisivanja izbora CIK za oko 64.000 registriranih birača koliko ih je bilo prijavljeno da glasaju iz inostranstva na prošlim Lokalnim izborima 2016. godine poštom poslao obrasce PRP-2.

– To je učinjeno da bi mogli da potvrde svoju registraciju da glasaju izvan BiH i na predstojećim izborima, na način da popunjen i potpisan obrazac PRP-2 uz kopiju jednog od važećih identifikacijskih dokumenata dostave u CIK – napomenula je Pirić.

Dodala je da svi oni koji žele na predstojećim izborima glasati izvan BiH, a nisu pripadali toj kategoriji birača na zadnjim izborima, trebaju popuniti obrazac PRP-1 koji je dostupan na web stranici CIK-a, potpisati ga i uz prateću dokumentaciju dostaviti u CIK.

Kako je zaključila, ovo su uopćene upute, a za sve pojedinačne slučajeve pozvala je birače da koriste info linije Centralne izborne komisije BiH (033/251-331 i 251-332) putem kojih će dobiti odgovore na sva pitanja.

Najnovije

spot_img