90% osoba preminulih od posljedica COVID 19 u Tuzlanskom kantonu nisu bili vakcinisani

Preporučujemo

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 1. august – 14.novembar 2021.godine.

U navedenom periodu u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona prikupljena su 33.602 uzorka za obradu PCR metodom. Od toga je kod 7.347 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus.

U odnosu na evidentirane rezultate PCR testiranja evidentno je usložnjavanje epidemiološke situacije početkom mjeseca septembra.

Prikazano epidemiološko stanje ukazuje da se nakon skoka procenta pozitivnih uzoraka u trećoj sedmici septembra u naredne dvije sedmice situacija blago stabilizirala, ali da je početak oktobra donio novo pogoršanje epidemiološke situacije što ukazuje na povećanu lokalnu transmisiju.

Takav trend zadržao se do kraja navedenog perioda.

U ovom periodu 995 osoba je trebalo bolničko liječenje, a preminulo je 316 osoba. Na osnovu podataka JZU UKC-a, vidljivo je da  90% umrlih nisu bili vakcinisani. Prisustvo više hroničnih bolesti je takođe jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod, navodi se u današnjoj informaciji. Smrtni ishod je u 84% slučajeva registriran u dobnoj skupini starijih od 65 godina.

Kada je u pitanju obrazovani sistem, u osnovnim školama se 545 učenika nalazi u izolaciji zbog COVID-a. Kod 145 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID, što je 0,39 % od ukupnog broja učenika. COVID je preboljelo 207 učenika osnovnih škola. U srednjim školama je 261 učenik u izolaciji zbog COVID-a, a kod njih 109 je potvrđen COVID. To je 0,75% od ukupnog broja učenika. COVID su preboljela 544 učenika srednjih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 1,50% pozitivnih (75). COVID su preboljela 622 nastavnika, dok ih je u izolaciji zbog COVID-a njih 77.

Na području Tuzlanskog kantona do sada je aplicirano 200.110 doza vakcina, od čega je 107.311 osoba vakcinisano prvom dozom vakcine, 92.626 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19, dok su 173 osobe primile i treću dozu.

Najnovije

spot_img