TAG

ugovor

Potpisan ugovor o sanaciji puta u Nezuku u dužini od 1 360 m

Općinski načelnik Zudin Mahmutović potpisao je Ugovor sa izvođačem radova kojem je nakon provedenog postupka javne nabavke dodijeljen posao na sanaciji puta od škole u Nezuku do mezarja u Podkućini u dužini od 1360 metara.

Općina Sapna: Potpisani sporazumi za dodjelu građevinskog materijala

U cilju pružanja pomoći raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine a nakon provedenih procedura javnog pozivanja i odabira potencijalnih korisnika, u kabinetu općinskog načelnika, u Sapni su potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala za 3 korisnika sa područja općine Sapna.

Potpisan Ugovor za utopljavanje zgrade MZ Međeđa

Nakon provedenog postupka javne nabavke, tokom protekle sedmice u kabinetu općinskog načelnika potpisan je Ugovor o izvođenju radova na projektu „Utopljavanje javnog objekta općine Sapna, MZ Međeđa“.

Najnovije vijesti