TAG

rijeka sava

Moguć porast vodostaja rijeke Save, preporučen pojačan oprez zbog poplava

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP Sava) naglašava, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17. januara do 20. januara ove godine, da je moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u ederacije Bosne i Hercegovine, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Najnovije vijesti