TAG

put

U Ramićima u toku radovi na proširenju trase puta

U vitiničkom naselju Ramići trenutno se izvode radovi na proširenju trase dijela puta kroz ovo naselja.

Potpisan ugovor za sanaciju lokalnog puta u naselju Gaj

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji lokalnog puta Vitinica – Gaj, oštećenog tokom prirodne nesreće koja je zadesila prostore općine Sapna u ljeto 2023. godine.

Završeni radovi na asfaltiranju dionice puta R456 od Malog Neuma do Hera, put od danas prohodan za saobraćaj

Jučer su završeni radovi na asfaltiranju dionice regionalnog puta Sapna-Priboj, od Malog Neuma do Hera.

Počelo asfaltiranje dionice puta R456 od Hera do Malog Neuma (FOTO)

Jutros su počeli radovi na asfaltiranju dionice regionalnog puta Sapna-Priboj, od Malog Neuma do Hera u dužini od oko 780 metara.

Završena rekonstrukcija i asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Kobilići (FOTO)

Tokom sedmice završeni su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u MZ Kobilići, naselje Durakovići u dužini od oko 300 metara.

Počeli radovi na rekonstrukciji puta od džamije do škole u Vitinici (FOTO)

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Vitinica (Han) – Vitinica (škola), odnosno I – faza tog projekta koji se sastoji od zacjevljivanja kanala i izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda koje veoma često prilikom jačih padavina oštećuju saobraćanicu i onemogućuju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj relaciji.

Počeli radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji puta u Godušu (FOTO)

Danas je počelo asfaltiranje lokalnog puta kroz sapanjsko naselje Goduš, u dužini od oko 1 300 metara.

Potpisan ugovor o sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta za Kovačeviće

U petak je u Sarajevu u prostorijama Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisan Ugovor o sanaciji lokalnog puta za Kovačeviće.

Počeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji puta kroz Goduš (FOTO)

Ovih dana počela je sanacija i rekonstrukcija puta u sapanjskom naselju Goduš, dionica Meraja-Rujevine, u ukupnoj dužini od 1 400 metara.

U toku radovi na asfaltiranju puta Zukići-Baljkovica (FOTO)

Jučer su počeli radovi na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju dijela puta koji sapanjsku MZ Baljkovica povezuje sa kalesijskim naseljem Zukići.

Uskoro počinje sanacija i asfaltiranje puta Peljave-Jasikovac

Danas je u Općini Teočak potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice lokalnog puta Jasikovac-Peljave.

Otvorena magistralna cesta Neum – Stolac

Magistralna cesta M17.3 Neum – Stolac danas je svečano otvorena i puštena u saobraćaj.

Počeli radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz Nezuk (AUDIO+FOTO)

Prošle sedmice su počeli radovi na projektu rekonstrukcije, sanacije i asfaltiranja puta od Potkućine do područne škole u Nezuku u ukupnoj dužini od oko 1 400 metara.

U Godušu završena prva faza asfaltiranja puta kroz ovo naselje (VIDEO)

Prošle sedmice završeno je asfaltiranje lokalnog puta od naselja Plan prema Godušu u ukupnoj dužini od oko 960 metara.

Asfaltiran lokalni put u Mjesnoj zajednici Donji Zaseok

Završeno je asfaltiranje lokalnog puta u sapanjskoj Mjesnoj zajednici Donji Zaseok, prema naseljima Pargani i Sinanovići.

Počeli radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u naselju Žuje-Šarci (FOTO)

Ovih dana započeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta u sapanjskoj Mjesnoj zajednici Žuje-Šarci, u ukupnoj dužini od 1 611 metara.

Asfaltiran dio puta kroz naselje Glumina

U mjesnoj zajednici Glumina kod Zvornika završeno je asfaltiranje dijela puta u ovom povratničkom mjestu.

Potpisan ugovor o sanaciji lokalnog puta Goduš – Plan

Općinski načelnik Zudin Mahmutović potpisao je Ugovor sa izvođačem radova kojem je nakon provedenog postupka javne nabavke dodijeljen posao na sanaciji lokalnog puta Goduš - Plan u MZ Goduš.

Nasipanje lokalnog puta Kraljevići-Kobilići (FOTO)

Mještani Kraljevića pokrenuli su akciju čišćenja i nasipanja lokalnog puta koji ovu mjesnu zajednicu veže sa Kobilićima. Akcija  se ovih dana privodi kraju jer je...

Svečanost u Čelišmanima: Završeno asfaltiranje lokalnog puta (FOTO/AUDIO)

U naselju Čelišmani, na području zvorničke Mjesne zajednice Đulići, nedavno je okončan projekat asfaltiranja puta u dužini od 650 metara.

Najnovije vijesti