ZZO TK: Zahtjevi za povrat sredstava uplaćene premije osiguranja su preuranjeni

Preporučujemo

S obzirom da se Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obratio određen broj osiguranih lica sa zahtjevom za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja, obavještavamo ista, kao i lica koja planiraju podnijeti zahtjev, da su takvi zahtjevi preuranjeni. Još uvijek se nisu stekli uslovi za vršenje povrata za uplaćena sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici kolegija održanoj dana 06.04.2023. godine razmatrala Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona i Inicijativu poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona u vezi premije osiguranja za 2023. godinu i zauzela stav da podržava navedeni zaključak i inicijativu, te je zadužila Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sa menadžmentom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) pripremi i u dalju proceduru dostavi odluka kojom će se ispoštovati navedeni Zaključak, kao i da sagleda odgovarajući model povrata više uplaćenih sredstava građanima koji su već uplatili premiju osiguranja.

S obzirom na navedeno, da bi se moglo pristupiti povratu uplaćenih sredstava potrebno je da Skupština Tuzlanskog kantona na osnovu zaključka i inicijative donese odluku kojom će se na drugačiji način urediti neposredno učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i istom stavi van snage Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji TK („Službene novine TK“ broj: 17/17).

Zavod će po sticanju uslova za vršenje povrata za uplaćena sredstva za premiju osiguranja za 2023. godinu, blagovremeno putem svoje web stranice i sredstava informisanja obavijestiti sva osigurana lica o početku i načinu podnošenja zahtjeva i rješavanja po istim.

Najnovije

spot_img