Zastupnici u Skupštini TK danas razmatraju higijensko-epidemiološku situaciju

Preporučujemo

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana danas u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra TK.

Zastupnici će razmatrati Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području TK.

Bit će razmatran prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Na dnevnom redu je i Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora kao i o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine TK.

Također, bit će razmatrana Rezolucija o prevenciji i suzbijanju TK za 2021. godinu

Izvještaji o radu Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu, o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla za periodod januara do decembra  2019. godine, o radu Komisije za koncesije TK za period 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, te o radu Nezavisnog odbora za period januara do juna 2020. godine i  za period od jula do decembra 2020. godine također su na dnevnom redu.

Najnovije

spot_img