Vlada RS zadužena da ukloni crkvu iz dvorišta Fate Orlović

Preporučujemo

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija (SNSD) potvrdio je danas da se krenulo u postupak uklanjanja nelegalno izgrađene crkve u dvorištu Fate Orlović u Konjević Polju te da je za to zadužena Vlada Republike Srpske.

Naime, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović (SDP) na današnjoj sjednici tog doma kazao je da već godinama uporno traži poštivanje temeljnih ljudskih prava Fate Orlović te je danas ponovo pitao kako je moguće da usprkos presudi Evropskog suda za ljudska prava i dalje postoji tako flagrantno kršenje temeljnih ljudskih prava.

Predsjedavajući Tegeltija podsjetio je da je presudom definirano da se iz dvorišta ukloni izgrađeni objekat crkve, da se izvrši pravična materijalna nadoknada porodicama i da se plate troškovi sudskog postupka što je učinjeno.

– Ta crkva više nije u funkciji, sav mobilijar je uklonjen i ostala je obaveza da se ukloni objekat za šta je zadužena Vlada RS-a – pojasnio je.

Podsjetio je da je u januaru kazao da je proces usporen zbog pandemije koronavirusa te da je vrlo komplicirano i teško raditi i naći izvođača za to, ali je najavio da bi uskoro trebao biti izabran izvođač koji će ukloniti taj objekat.

Dodajući da iznosi informacije koje dobije od agenata BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava zaduženim za kontrolu provođenja presude, napomenuo je da su u aprilu održana dva sastanka o tome, a u cijeli taj proces uključena je i lokalna zajednica Bratunac, na čijoj teritoriji se on i nalazi.

Kazao je i da Sud prati implementaciju svoje presude i ukoliko se ta presuda ne implementira postoje i sankcije, ali je i dodao da niko u Republici Srpskoj ne osporava izvršavanje presude Suda za ljudska prava uključujući i Vladu RS.

Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Crkva na zemljištu Fate Orlović je napravljena 1998. godine, dok se ona bila u izbjeglištvu. Imovina je izuzeta u korist Crkvene općine Drinjača, a da porodica Orlović nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije.

Fata Orlović u pravnu bitku krenula je 2000. godine, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena.

Odluka pravosnažna od 1. januara 2020.

Njen advokat pred Sudom za ljudska prava u Strazburu Rusmir Karkin kazao je za ranije da je odluka Suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmiještanje crkve 1. april 2020. godine.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada Republike Srpske nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu.

(RTV GD/Avaz)

Najnovije

spot_img