U Vladi Federacije BIH održan sastanak o realizaciji projekata RSP, CEB II i SDF

Preporučujemo

U zgradi Vlade Federacije BiH održan je sastanak sa izvođačima radova koji imaju aktivne ugovore o izvođenju radova na implementaciji projekata za izgradnju stambenih jedinica za socijalno stanovanje.

Radi se o projektima koje implementiraju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH krovna institucija u provođenju projekata. Razvojna banka Vijeća Europe i  Saudijski fond za razvoj su kreditori/donatori u navedenim projektima.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Edina Imamović i Nermina Džepar, razgovarali su sa predstavnicima izvođača o dinamici realizacije ugovora, kao i o izmjenama cijena materijala na tržištu koje se značajno odražavaju i na dinamiku izvođenja radova i ugovorenih cijena.

Na sastanku je zaključeno da će se putem bh. institucija, kreditora/donatora, tražiti dodatno mišljenje i uložiti dodatne napore kako bi se uspješno prevazišla novonastala situacija uzrokovana rastom cijena materijala, a poštujući aktuelne propise koji regulišu ovu oblast.

Najnovije

spot_img