U osnovnim školama u TK jedan udžbenik za jedan predmet

Preporučujemo

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je donijelo Odluku o korištenju udžbenika u redovnim osnovnim školama tog kantona za narednu školsku godinu. 

Ova odluka je prošla skupštinsku proceduru, a na prijedlog skupštinske Komisije za obrazovanje i nauku, koju je inicirao kantonalni Aktiv direktora osnovnih škola.

Razloga za donošenje ove odluke je bilo više, a predsjednik skupštinske Komisije za obrazovanje i nauku Midhat Čaušević kaže da je jedan od njih su prigovori nastavnika i roditelja da se u istom gradu, za isti predmet i za isti razred koriste dva udžbenika.

-To je predstavljalo problem i nastavnicima prilikom kreiranja pitanja za takmičenja, a u isto vrijeme i problem roditeljima iz razloga jer do početka školske godine nisu znali koji će spisak udžbenika biti važeći – pojašnjava Čaušević.

Novim zakonskim rješenjem, dva mjeseca pred polazak u školu znat će se koje udžbenike će učenici koristiti za svaki školski predmet.

-Nama su škole dostavile spiskove koji se to udžbenici koriste u kojem razredu, za koji predmet. Komisija je nakon toga zasjedala i mi sada već imamo listu koji su to najzastupljeniji udžbenici na području TK za svaki predmet, za svaki razred. Mi smo donijeli odluku da ćemo od naredne školske godine imati jedan udžbenik za jedan predmet – istaknula je ministrica za obrazovanje i nauku TK Fahreta Brašnjić. 

Odluka i spisak će već od danas biti dostupni na službenoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke, osim za predmete Islamska vjeronauka, Katolički vjeronauk i Pravoslavna vjeronauka, za koji će se koristi udžbenici koje odobri nadležnog organ vjerske zajednice, što je i do sada bila praksa.

Najnovije

spot_img