Raspisan JAVNI OGLAS o prodaji poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sapna putem licitacije

Preporučujemo

Općina Sapna raspisala je Javni oglas o prodaji poslovnih prostora u sportskoj dvorani u Sapni i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sapna putem licitacije.

Na prodaju je poslovni prostor broj 3 u prizemlju objekta sportske dvorane u Sapni, površine 25 metara kvadratnih po cijeni od 1 450 KM po kvadratu.

Na I spratu sportske dvorane u Sapni na prodaju su poslovni prostori broj 6, 7 i 8. Površina poslovnog prostora broj 6 je 25 metara kvadratnih, a poslovnih prostora broj 7 i 8 površina je 19 metara kvadratnih. Cijena sva tri poslovna prostora je 1 080 KM po metru kvadratnim.

Također, na II spratu objekta sportske dvorane u Sapni, na prodaju su poslovni prostori broj 12, površine 25 metara kvadratnih i poslovni prostori broj 13 i 14, površine 19 metara kvadratnih. Cijena sva tri poslovna prostora je 940 KM po kvadratu.

Predmet javne licitacije je i neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno parcela koja je označena kao k.č. broj 3046/9, zv. “Sušara”, u naravi oranica/njiva 3.klase u površini od 1 153 metara kvadratnih, u posjedu i vlasništvu Općine Sapna sa dijelom od 1/1 bez upisanih tereta u “C” listu.

Početna cijena po metru kvadratnom je 100 KM sa uračunatim PDV-om.

Namjena građevine u prostoru je stalna, stambeno poslovni objekat. Lokacija objekta koji se planira graditi je u urbanom području Sapna-Kraljevići.

Kompletan tekst JAVNOG OGLASA pogledajte u fotografijama:

Najnovije

spot_img