Poslanici u Skupštini TK danas razmatraju izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca

Preporučujemo

Skupština TK danas će održati sjednicu hitnog karaktera na kojoj će se naći razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Poslanici će također razmatrati prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona , kao i Informaciju o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprečavanja širenja korona virusa na području Tuzlanskog kantona sa prijedlozima mjera.

Kao četvrta tačka dnevnog reda naći će se Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona.

(RTV GLAS DRINE/RTV SLON)

Najnovije

spot_img