Paprici i Ognjenoviću po osam godina zatvora zbog silovanja u Foči

Preporučujemo

Odjel I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine danas je donio presudu u predmetu “Radovan Paprica i drugi”, kojom su optuženi Radovan Paprica i Slavko Ognjenović osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po osam godina za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

“Optuženi Paprica i Ognjenović krivi su što su od početka aprila 1992. godine, pa najmanje do septembra 1992. godine, u kome periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio napada, kao pripadnici vojnih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinili silovanje”, saopćeno je iz Suda BiH.

Djelimično je usvojen i imovinskopravni zahtjev oštećene.

Optuženi se obavezuju da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 37.000,00 KM – i to: na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti iznos od 12.000,00 KM, te duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti iznos od 25.000,00 KM, a sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja prvostepene presude 3. decembra 2020. u roku 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U preostalom dijelu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, oštećena se upućuje da zahtjev može ostvariti u parničnom postupku, navodi se u saopćenju.

Najnovije

spot_img