Otvoren Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

Preporučujemo

Investicijska fondacija Impakt je u proteklih pet godina u saradnji sa 59 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala IMPAKT inkubator poslovnih ideja, u kojem je podržano osnivanje i unapređenje preko 500 novih poslovnih poduhvata širom Bosne i Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih poduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Sapna i u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Sapne, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.

2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.

3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Općine Sapna, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima

4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza i neprofesionalnog ponašanja, Investicijska fondacija Impakt, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i predstavnici Općine Sapna zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

· Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sapna

· Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Sapna koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je

· Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu poduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa

neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne mlade osobe (18 do 35 godina) na period od šest mjeseci.

· Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.

· Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.

· Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

· Nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje aktivno traže zaposlenje i sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sapna;

· Zaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sapna, a koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis;

· Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području općine Sapna koji su registrovani do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci čiji su vlasnici mlade osobe između 18 i 35 godina starosti. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost ili druga djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog poduzetništva uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika u dobi između 18 i 35 godina. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje, općinskog organa uprave i članovi njihovih užih porodica.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično).

Nadalje, nisu prihvatljive djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (djelatnosti restorana, kafeterija, restorana brze hrane, mjesta za pripremu obroka za konzumiranje van objekta pripreme, kamiona za prodaju hrane, pokretnih kolica sa hranom, pripreme hrane na štandovima na tržnicama) kao ni djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane. Ovim se ne ograničavaju djelatnosti koje su povezane sa obukom, osposobljavanjem i poslovnim usavršavanjem kuhara, ugostitelja, itd. Neprihvatljivim će se smatrati djelatnosti trgovine na veliko i malo (motornim vozilima i motociklima, poljoprivrednim sirovinama i životinjama, proizvodima za kućanstvo, informacijsko-komunikacijskom opremom, strojevima, opremom i priborom, hranom i pićem, motornim gorivima, specijaliziranom robom, izvan prodavnica, štandova i tržnica, i slično). U slučaju da se radi o vlastitoj proizvodnji i trgovini na malo/veliko proizvedenim učincima, tada ne vrijedi prethodna odredba.

Iako se ograničavaju određene djelatnosti za apliciranje i korištenje bespovratne finansijske podrške, biće omogućeno učešće u preduzetničkoj obuci.

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Sapna u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.opcinasapna.ba ili lično na Info pultu Općine Sapna.

2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a o.sapna@bih.net.ba 3. Online prijavom – putem linka: https://forms.gle/pDUJ6NmCdvcGY2wq7 , uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina, dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 14.5.2024. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja Općine Sapna, ulica 206. Viteške brigade bb, na telefon 035 599 548 i 035 599 542 ili pak putem e-mail-a o.sapna@bih.net.ba ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a: danijela.jakovljevic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Općina Sapna organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 29.4.2024. godine u 12.00 h putem ZOOM sastanka, linka: https://zoom.us/j/97120462133?pwd=ajFMdjdNQVExSEhjaWlKY3Q4QlpGZz09 , te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.

Najnovije

spot_img