Odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu ostaje do daljnjeg zatvoren za rad sa strankama

Preporučujemo

Usljed aktuelnog razvoja situacije u pogledu širenja korona virusa odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu ostaje do daljnjeg zatvoren za rad sa strankama. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati kada će opet početi sa radom. Zbog učestalih upita u vezi s radom odjela za vize, Njemačka ambasada u Sarajevu je na jednom mjestu objavili sve korisne informacije, koje donosimo u nastavku.

Koji procesi će se i dalje odvijati dok je odjel za vize zatvoren?

  • Zaprimanje dokumentacije putem e-maila, faxa i pošte, a koju Vi morate naknadnodostaviti u datom roku u vezi zahtjeva za vizu koji ste već predali.
  • Obrada žalbi (tzv. postupak obrade remonstracije), ukoliko je Vaš zahtjev za vizu odbijen.
  • Upiti o viznom postupku (putem telefona, e-maila ili poštom).

Kako mogu stupiti u kontakt sa odjelom za vize dok je zatvoren?

  • E-mail: visastelle@sarj.diplo.de
  • Fax: +387 (0)33 211 200
  • Infotelefon: +387 (0)33 565 380 (od ponedjeljka do četvrtka od 13:30 sati do 16:00 sati)

Da li mogu podnijeti novi zahtjev za vizu dok je odjel za vize zatvoren?
Zbog postojećih mjera ograničenja ulaska u Saveznu Republiku Njemačku za putovanja iz trećih zemalja koja nisu apsolutno neophodna, a u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja COVID-a 19, odjel za vize trenutno načelno ne prima nove zahtjeve za vizu. Podnošenje zahtjeva za vizu je trenutno moguće samo u posebnim, iznimnim slučajevima, ukoliko možete obrazložiti da postoje značajni razlozi koji bi opravdali jednu od iznimaka od putnih ograničenja. U tom slučaju se putem e-maila možete obratiti odjelu za vize koji će pojedinačno provjeravati da i li se zaista radi o jednom takvom iznimnom slučaju.  Regularno zapošljavanje, spajanje s porodicom, studiranje ili stručno obrazovanje ne smatraju se iznimnim slučajevima. Molimo da ne šaljete upite o tome. Ukoliko se situacija po ovom pitanju bude  promijenila, Ambasada će smjesta o tome informisati na svojoj internet i Facebook stranici.

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje?
Savezna Republika Njemačka je u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja korona virusa donijela mjere o ograničenju ulaska iz trećih zemalja u Saveznu Republiku Njemačku za putovanja koja nisu apsolutno i neophodna. Pomenute mjere trenutno važe do 15. maja 2020.

Najnovije

spot_img