Maksimović i ostali: Odbrana tvrdi da optuženi Drašković nije bio pripadnik vojske i policije Republike Srpske

Preporučujemo

Advokat Vukašina Draškovića je u nastavku iznošenja završne riječi Odbrane zatražio oslobađajuću presudu, ustvrdivši da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije van razumne sumnje dokazalo da se napad na kolonu ljudi iz Teočaka desio kako piše u navodima optužnice, kao i da Drašković tada nije bio pripadnik Lokanjske čete.

U završnoj riječi Odbrane, branilac petooptuženog Petko Pavlović je rekao kako Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Vukašin Drašković počinio zločin protiv čovječnosti, niti da je bio pripadnik Lokanjske čete Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

“Niti jedna konkretna radnja mog branjenika nije opisana, a nije ni dokazana”, kazao je advokat Pavlović.

On se pozvao na svjedočenje nekolicine svjedoka Tužilaštva BiH, navodeći iskaz zaštićenog svjedoka S-2, da je “Drašković viđen u pratnji uhapšenih lica, u civilnoj odjeći i bez oružja”, i iskaz drugog svjedoka, prema kojem je Drašković u tom periodu bio u drugom selu.

Tužilaštvo tereti Draškovića, uz Mileta Vujevića, Gorana Maksimovića, Ljiljana Mitrovića, Slavka Perića, Gojka Stevanovića, Raju Lazarevića i Miću Manojlovića za ubistva najmanje 67 civila, nakon napada i zarobljavanja ljudi iz kolone koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. godine.

Prema optužnici, Maksimović je bio komandir Interventne jedinice Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Ugljeviku, Mitrović njegov zamjenik, dok je Slavko Perić bio komandir Lokanjske čete Zvorničke brigade VRS-a, a ostali optuženi pripadnici ove jedinice.

Branilac Pavlović je rekao kako Drašković nije bio pripadnik vojske i policije VRS-a, niti bilo koje paravojne formacije u periodu od 1992. do 1995. godine, niti je Tužilaštvo BiH iznijelo materijalne dokaze koji to potkrepljuju.

Pavlović je podsjetio na materijalni dokaz “jedinični karton” – potvrdu izdatu od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, prema kojoj je “Drašković bio pripadnik VRS-a od 6. novembra 1995. do 30. juna 1996. godine”.

“Odbrana je tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka Tužilaštva unijela razumnu sumnju u status optuženog i njegovo učešće u inkriminisanim događajima”, kazao je advokat.

Pavlović je tokom završne riječi pokušao da ospori iskaz svjedoka Tužilaštva BiH Stjepana Mitrovića, koji je opisivao strijeljanja civila zarobljenih u koloni koja je išla iz Teočaka. Mitrović je u svome svjedočenju rekao kako je Drašković bio jedan od vojnika koji su strijeljali pet civila, među kojima jednog dječaka, iznad neke rupe u koju su kasnije ukopani. Pavlović je citirao riječi zaštićenog svjedoka S-2 da “Vukašin Drašković nije imao oružje, niti je bio pripadnik Lokanjske čete, nikoga nije zarobio, vezao, niti ubio”.

Branilac je kazao da samo prisustvo na licu mjesta nije krivično djelo i ne može se oglasiti krivim, pozivajući se na raniju sudsku praksu.

Odbrana je navela da Tužilaštvo BiH nije dokazalo široki i rasprostranjeni napad na bošnjačke civile. Rekao je da se kolona, koja se kretala iz Teočaka, ima “smatrati legitimnim vojnim ciljem”. Pozvao se na navode saslušanih svjedoka, prema kojima je među pripadnicima kolone bilo naoružanja.

Oni su naišli na liniju odbrane VRS-a, rekao je Pavlović.

On je naveo da su tokom glavnog pretresa u svojstvu svjedoka Odbrane svjedočile komšije Vukašina Draškovića, koji su kazali da je njegov otac u tom periodu bio teško bolestan čovjek i da su mu amputirane obje noge te da se Drašković brinuo za njega i da nije bio u vojsci.

Pavlović je na kraju završne riječi uložio niz prigovora na sve zapisnike koji su sačinjeni u toku istrage a koji su uvršteni u sudski spis. On je rekao da su “iskazi pribavljeni bitnim povredama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine”.

Odbrana je u završnoj riječi izrazila saučešće svim žrtvama. Branilac je predložio da Sudsko vijeće prilikom ocjene dokaza uzme u obzir one koji imaju potencijal i, ukoliko osude optuženog Draškovića, da uzmu u obzir olakšavajuće okolnosti. Svi svjedoci Odbrane su osporili navode iz optužnice, što su učinili i neki svjedoci Optužbe, kazao je Pavlović, dodavši da Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je optuženi učinio krivično djelo pa je stoga predložio da ga Sud oslobodi krivice.

Optuženi se obratio Sudskom vijeću rekavši da se slaže sa završnom riječju svog branioca te da ništa više od toga nema da doda.

Suđenje će biti nastavljeno 1. novembra, kada će završnu riječ iznijeti Odbrana Gojka Stevanovića.

(RTV GLAS DRINE/DETEKTOR.BA)

Najnovije

spot_img