Izabrano novo rukovodstvo Ljekarske komore TK

Preporučujemo

Na Izbornoj sjednici Ljekarske komore Tuzlanskog kantona izabrano je novo rukovodstvo ove Komore.

Od ukupno 115 poslanika njih 78 prilikom izbora predsjednika Komore, dalo je svoje povjerenje prof.dr.sc. Lejli Mešalić, dr.med.prim, specijalisti ginekologije i akušerstva uposlenici JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, koja će u naredne četiri godine predstavljati tuzlansku ljekarsku komoru.

“Smatram da u budućem radu trebamo raditi na jačanju i učvršćivanju statusa i pozicije doktora medicine i stomatologije kroz aktivnu zaštitu i očuvanje digniteta struke i članova Komore. Trebamo otvoriti dodatne komunikacijske kanale sa pacijetima, ostvariti bolju komunikaciju među članovima Komore, redovno ažurirati obavijesti i dešavanja koja se tiču rada Ljekarske komore TK, vratiti povjerenje pacijenata i članova u instituciju Ljekarske komore. Nužno je  intenzivirati saradnju sa zdravstvenim institucijama, Ministarstvom zdravstva, vladinim i nevladinim organizacijama i obavještavati javnost o pitanjima koja se tiču rada Komore. Ljekarska komora TK će da insistira na principu da struka odlučuje o stručnim pitanjima”, “Neophodno je javnosti i institucijama nadležnim za zdravstveni sistem predočiti da je „glas struke“ važan i neophodan prilikom donošenja važnih odluka, a koje se tiču sistema zdravstvene zaštite. Ljekarska komora mora imati dominantno mjesto u reformi zdravstva koja slijedi. Pri radu Ljekarske komore TK trebamo se nametnuti zvaničnim institucijama u cilju postizanja usvajanja naših prijedloga i rješenja”,  kazala  je prof. Mešalić i poručila “Moj cilj je da unaprijedimo saradnju sa drugim ljekarskim komorama u BiH i inostranstvu, da aktivno učestvujemo u formiranju novog cjenovnika zdravstvenih usluga, da ostvarimo veću interakciju sa pacijentima preko internet platforme na kojoj će svaki pacijent imati mogućnost postaviti pitanje i dati sugestiju, da ostvarimo dobru saradnju sa udruženjima naših pacijenata. Želim da mladim doktorima omogućimo brže i kvalitetnije dobijanje potrebne dokumentacije za polaganje stručnih i specijalističkih ispita i besplatnu prvu licencu za rad. Planirat ćemo redovne sastanke sa Komorom medicinskih sestara i tehničara i ojačati podršku mladim kolegama,  te animirati udruženja studenata medicine da aktivno učestvuju u radu Ljekarske komore TK. Želim uspostaviti kvalitetnu profesionalnu saradnju sa medijima radi promovisanja Ljekarske komore TK, njene uloge u društvu, blagovremenog i tačnog informisanja javnosti o aktuelnostima i aktivnostima Komore”.

Privilegija da rukovodi Skupštinom Ljekarske komore Tuzlanskog kantona koja broji 120 delegata pripala je još jednoj ženi prof. dr. sc. Renati Hodžić, dr. med., specijalista neuropsihijatrije, uposlenici UKC-a Tuzla koja je sa 94 glasa izabrana na ovu značajnu poziciju.

Tajnim glasanjem, poslanici su izabrali i ostala rukovodna tijela Komore pa je tako mr. sc. Aldina Ahmetagić, dr. med. prim., specijalista kliničke farmakologije, zamjenica predsjednice Skupštine, te doktori Dr.sc. Suljo Kunić, Doc.dr. Dženana Ostrvica, Prim.dr. Sanja Ercegović, Mr.sc. Dijana Dugonjić i Dr Mehmed Salkić, članovi Nadzornog odbora, Prof.dr. Ervin Alibegović, Doc.dr. Senada Selmanović i Dr Mirza Kurtić, članovi Suda Ljekarske komore TK,  Prof.dr. Goran Krdžalić i Dr Meliha Divković-Nurikić izabrani su za Tužitelje Komore, a Prof.dr. Nermina Kravić, Prof.dr. Elvira Konjić, Dr Ahida Suljkanović Mahmutović, Dr Igor Pejić i Dr Emir Terzić, članovi Komisije za izbor i imenovanje.

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona broji 1450 aktivnih članova ljekara i jedna je od najvećih komora u Federaciji BiH.

Najnovije

spot_img