Evropski parlament odobrio digitalne sertifikate za putovanja od 1. jula

Preporučujemo

Evropski parlament danas je odobrio uredbu o Digitalnoj potvrdi EU za Covid-19, koja će omogućiti sigurno i slobodno putovanje unutar Evropske unije.

Time će se ponovno pokrenuti turizam i ekonomija, te držati virus pod kontrolom.

Potvrda će biti besplatna, sigurna i dostupna u digitalnom i štampanom formatu. Potvrda neće samo naznačiti je li osoba vakcinisana, već će se koristiti i kao dokaz da je osoba imala negativan test ili da se oporavila od Covid-19.

Nakon odobrenja, uredba će stupiti na snagu 1. jula i trajati 12 mjeseci, s mogućnošću produženja, u zavisnosti od stanja pandemije.

Digitalna potvrda bi trebala olakšati slobodno kretanje i doprinijeti postepenom ukidanju ograničenja na koordiniran način među članicama EU.

Sertifikat će nacionalna tijela izdati besplatno i biće dostupan u digitalnom ili papirnom formatu koji sadrži QR kod. Navedeno je da digitalna potvrda neće biti preduslov za slobodno kretanje i neće se smatrati putnom ispravom.

Dodatna ograničenja putovanja samo ako su opravdana

Tokom međuinstitucionalnih pregovora, europarlamentarci su osigurali sporazum da države EU neće moći nametnuti dodatna ograničenja putovanja nositeljima digitalnog certifikata – poput karantina, samoizolacije ili testiranja – “osim ako su neophodni i proporcionalni za zaštitu javnog zdravlja”.

Naglašeno je da će se morati uzeti u obzir naučni dokazi, “uključujući epidemiološke podatke koje je objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC)”, a o mjerama treba obavijestiti ostale države članice i Komisiju, ako je moguće, 48 sati unaprijed, a javnost treba obavijestiti 24 sata unaprijed.

Pristupačno i dostupno testiranje

Države EU podržavaju se da osiguraju da testiranje na korona virus bude pristupačno i široko dostupno. Na zahtjev parlamenta, Evropska komisija je obećala osigurati 100 miliona evra u okviru Instrumenta za hitnu podršku kako bi države članice mogle kupiti testove za izdavanje EU digitalnih Covid sertifikata o testiranju.

Vakcine

Sve zemlje EU moraju prihvatiti potvrde o vakcinaciji izdane u drugim državama članicama za vakcine koja je odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA). Na državama članicama je da odluče hoće li prihvatiti i sertifikate za vakcine koja su odobrena prema nacionalnim postupcima odobrenja ili za vakcine koje su na popisu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za hitnu upotrebu.

Najnovije

spot_img