Dom naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o PIO: Ispravlja se nepravda nanesena borcima

Preporučujemo

Na dnevnom redu sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta, uprkos zahtjevu Vlade FBiH da bude povučen, našao se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čiji su predlagači Fahrudin Skopljak (SDA BiH) i Ivo Tadić (HDZ BiH), a Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Mišljenje Vlade

Vlada FBiH podneseni Prijedlog zakona je ocijenila neprihvatljivim zbog dupliciranja normi te opterećenja Penzionog fonda.

– Član 1. predloženih izmjena Zakona o PIO/MIO, načelno je prihvatljiv, međutim isti nije nomotehnički dobro sačinjen. Također, upoznajemo da je suštinski identična izmjena predviđena izmjenama i dopunama novog zakona, koje je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sačinilo i dostavilo Vladi FBiH na razmatranje i utvrđivanje. U tom smislu, cijenimo da je pitanje povećanja vrijednosti boda za osiguranike koji imaju poseban penzijski staž, treba urediti u sklopu cjelovitih izmjena i dopuna predmetnog zakona – stoji u Mišljenju Vlade.

Također u Mišljenju stoji da bi prihvatanjem odredbi iz predloženog Čana 2. došlo bi do dupliciranja normi, budući da suštinski identična odredba postoji u Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, prema kojoj se starosna granica za ostvarivanje prava na penziju snižava za ukupni priznati posebni staž.
Vratiti koeficijent na 1

Predlagač Fahrudin Skopljak rekao je da je ovo korak u ispravljanju nepravde učinjene borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata.

– Intencija ovog zakona je da se popravi nepravda prema borcima kojima se za poseban ratni staž umanjivala penzija, odnosno obračunavalo za svaku godinu po 0.5, a mi ovim zakonom želimo vratiti na 1 bod ovaj koeficijent. Druga intencija zakona jeste da se starosna granica sa 62 godine spusti na 58 godina i da oni učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata sa 58 godina starosti stiču pravo na prijevremenu prenziju – rekao je Skopljak.

Zvonko Marić, delegat SBB-a kazao je da je Vladi jasno poručeno da Dom naroda ne može koristiti u vlastite svrhe, da bi im stavilo metu na čelo u slučaju neusvajanja.

– Ovo treba uvažiti bez obzira na argumentaciju Vlade da se neki dijelovi poklapaju sa postojećim zakonom. Ukazivali smo na eventualne propuste, mi ne vjerujemo u obećanja Vlade da će se neke stvari riješiti podzakonskim aktima – rekao je Marić.
Srušili namjere Vlade

Nijaz Musić, samostalni delegat kazao je da su se mogla napraviti poboljšanja uvrštavajući i kategoriju ratnih vojnih invalida.

– Mislim da ćemo tu nepravdu ispraviti kroz Borački zakon. Imam par nedoumica, interesuje me da li ćemo imati akumulaciju tih privilegija ako uzmemo u obzir da se kod jednog osiguranika nađe korištenje privilegija po dva osnova – rekao je Musić.

Aner Žuljević, delegat SDP-a BiH podsjetio je delegate na Zaključak kojim je Vlada FBiH bila obavezana da prati i pripremi dopune zakona.

– Mjesecima smo slušali obećanja da će prava borcima biti omogućena. Mi smo se morali pravdati zašto nismo podigli ruku za nešto što do nas nije ni došlo. Na kraju, ovim šaljemo poruku Vladi, da sve one stvari koje javno izgovaramo da ih moramo staviti na papir ili će se desiti da parlamentarna većina sruši namjere Vlade. Penzioneri žive najteže u ovom društvu – rekao je Žuljević te dodao da je izmjena PIO zakona bio najavljivan kao spektakularna reforma – kazao je Žuljević.

Klub delegata bošnjačkog naroda dao je punu podršku usvajanju izmjena Zakona.

Najnovije

spot_img