Bukvarević objavio Registar boraca za TK

Preporučujemo

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida rata Salko Bukvarević kazao je danas da je uspostavljen Registar boraca i korisnika pomoći na području TK.

“Mi se nalazimo na devetom sastanku. Bili smo već u sedam kantona i Brčkom distriktu, danas smo u Tuzli gdje želimo predstaviti ono šta smo uradili i šta planiramo raditi u ovoj godini. Ova oblast je Ustavom definisana kao podijeljena nadležnost kantona i Federacije, imamo naravno tu dio u kojem učestvuju i općine. Na federalnom nivou, oblast zaštite je uređena kroz četiri zakona koja su na snazi. Osnovni zakon, zakon o provođenju kontrole, zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, zakon o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca rata”, kazao je Bukvarević i dodao:

“Glavna nadležnost federalnog ministra je isplata naknada, pomoć pri stambenom zbrinjavanju i projekti pomoći u zapošljavanju boračkih kategorija”.

“Kada su u pitanju ovi zakoni, 2017. je bila vrlo uspješna. Tri zakona su stupila na snagu. Prvi je Zakon o pravima branilaca gdje je uspostavljen zakonski okvir za upostavu Registra. U sva tri zakona smo ispoštovali presude Ustavnog suda FBiH. U zakonu o prijevremenom penzionisanju smo vratili prava za blizu 12.000 boraca kojima je to bilo uskraćeno. Imali smo i nacrt Zakona o boračkim udruženjima. Javna rasprava je provedena u svih deset kantona”, istakao je Bukvarević.

Bukvarević je kazao da je možda i najvažnija stvar tokom cijelog mandata to što je postignut sporazum Vlade FBiH i boračkih saveza.

“Ono što mogu kazati, možda i najvažnije u cijelom mandatu, je sporazum Vlade i boračkih saveza. Dogovorili smo podršku boračkih saveza BiH na njenom evropskom putu i na putu za NATO. Dogovorili smo i da se sva pitanja moraju rješavati dijalogom. Sredstva smo sačuvali za narednih pet godina. U proteklih 10 godina, svake godine je desetak miliona KM godišnje faktički vraćano na trezor. Mi smo se dogovorili da ova sredstva ubuduće ostaju za rješavanje statusnih pitanja boraca”, istakao je i dodao:

“Ovo je jedino ministarstvo koje rasporedi sredstva naspram broja boraca”.

“Sa federalnog nivoa mjesečnu naknadu prima 126.929 korisnika. Od toga je 47.956 RVI, 39.613 porodica šehida, 4.951 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 34.400 naših saboraca je ostvarilo tzv. prijevremenu penziju”, poručio je Bukvarević.

Bukvarević je istakao da ima duboko poštovanje prema svakom borcu.

“Želim reći jednu rečenicu: Moje duboko poštovanje prema svakom braniocu BiH, porodicama šehida, kad bi dali cijelu državu u materijalnom smislu ne bi im mogli namiriti ono što su oni dali za svoju državu. Činimo maksimalan napor da ovu kategoriju stavimo na prvo mjesto. Time pokazujemo svoje poštovanje prema tim ljudima i pred vama želim da kažem da su apsolutne neistine da sam ja kao saborac uputio bilo kad bilo kakvu ružnu rečenicu bilo kojem borcu”.

“Ostalo je za pregled 3.564 predmeta, želim da vam kažem da je preko 95 posto presuda Vrhovnog suda u korist boraca. Ministar u prethodnom sazivu je napravio kardinalnu grešku i nije omogućio borcima dvostepenost, a to će se odraziti na budžet FBiH. To je činjenica da imamo danas situaciju da svi na sudu dobijaju i ponovo se upućuju u proceduru. U novoj proceduri želim da znate zašto je manje ljudi koji se izvode iz prava”, istakao je.

Još je kazao da je promijenjen i Pravilnik o naknadi za ranjavanje demobilisanih boraca.

“Promijenili smo i pravilnik u kojem se kaže da je svako ranjavanje borca u zonama gdje je počinjen genocid, ne mogu biti ocijenjeni na 20 posto. Kroz naš program smo postigli sljedeće: Dostignuti obim prava nećemo umanjivati, ali kroz vrijeme ćemo popravljati jednu po jednu kategoriju u skaldu sa mogućnostima”.

Na kraju obraćanja, Bukvarević je kazao da je uspostavljen Registar boraca i korisnika pomoći za područje TK.

“Mi obavještavamo javnost i boračke organizacije da smo mi na području TK uspostavili i stavili na raspolaganje jedinstveni registar boraca i korisnika. Očekujemo da u saradnji svi zajedno unesemo preostale podatke. Ovo je “živi” proces u kojem će mjesečno biti rađeno ažuriranje. Želimo da uradimo ono što je od nas zatraženo kroz usvajanje ovog zakona i što je Parlament skupa sa predstavnicima boračkih organizacija od nas tražio”.

(RTV Glas Drine/N1)

Najnovije

spot_img