Bećirović: Suprotstavit ću se paternalističkom odnosu Beograda i Zagreba prema BiH

Preporučujemo

Kandidatura za člana Predsjedništva BiH je odgovorna i hrabra odluka. Šta je Vas navelo da prihvatite kandidaturu?

Bosna i Hercegovina je u velikoj krizi, za zaustavljanje pada, potreban nam je pozitivan zaokret, građani ove zemlje očekuju novu energiju i veliku promjenu. Odavno o svemu razgovaram sa građanima i svima nam je jasno da ovako više ne ide. U ovakvoj situaciji, niti jedan pošten i savjestan čovjek, ne može stajati po strani. Svjestan toga, razgovarao sam sa mnogim ljudima iz različitih oblasti života i rada. Od prošle godine, počeo se povećavati broj onih koji smatraju da trebam prihvatiti kandidature za člana Predsjedništva BiH. Ovog proljeća, dobio sam na hiljade takvih poruka, koje, složit će te se sa mnom, obavezuju. Sad kada znam da je 26.787 ili 92,71 posto građana Bosne i Hercegovine s članskom karticom SDP-a BiH podržalo moju kandidaturu, jasno je da kao odgovoran čovjek, želim poslušati svoje sugrađane, prihvatiti kandidaturu i pobijediti.

Ovo je zajednički projekat i borba svih nas za pravedniju državu. Za razliku od nekih drugih, osjećam odgovornost i obavezu da učinim sve što je u mojoj moći kako bi budućnost naše djece i naše zemlje bila što sigurnija. Pozivam sve dobronamjerne Bošnjake, Srbe, Hrvate, sve Bosance i Hercegovce, da učinimo sve što je u našoj moći kako bi obezbijedili sigurnost i dugotrajan mir našoj djeci. Zato sam jučer poručio da je vrijeme da se svi zakunemo da će u Bosni i Hercegovini, po prvi puta, duboku starost doživjeti naši ljudi koji su se rodili u miru, a da nisu doživjeli rat. To je zakletva za koju se vrijedi boriti. Ovo je Zemlja za koju se vrijedi boriti.

Koji birači su Vaša ciljna skupina na narednim izborima?

Brojna nezavisna istraživanja pokazuju da građani koji imaju namjeru glasati za mene dolaze iz raznih političkih stranaka. To su ljudi koji podržavaju moju višegodišnju politiku koja govori o tome da je interes države Bosne i Hercegovine preči i važniji od stranačkih, grupnih ili individualnih. To su ljudi koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba odlučno krenuti u pravcu ostvarenja sna, vizije evropske i demokratske Bosne i Hercegovine, željne budućnosti, svjesne svoje prošlosti. Na putu ka takvoj Bosni i Hercegovini nastavit ću još snažnije biti faktor okupljanja, integracije i povezivanja građana kojima je država Bosnu i Hercegovina u srcu.

Izbornu kampanju ću, zajedno sa mojim timom, graditi i organizirati na širokoj platformi okupljanja građana koji žele istinski demokratsku, evropsku i uređenu državu. Moji birači će biti svi oni koji žele da se kvalitet života u Bosni i Hercegovini poboljša. Moji birači su svi oni koji žele jednaku pravdu za sve, a ne samo za povlaštene.

Koji će biti Vaši prioriteti u smislu vođenja vanjske politike BiH ako Vam bh. građani ukažu povjerenje na oktobarskim izborima? 

Predsjedništvo BiH vidim kao državni organ vlasti koji treba da djeluje proaktivno, a ne reaktivno kao što je to trenutno slučaj. Integracija u EU i NATO mora ostati imperativ vanjske i unutrašnje politike države Bosne i Hercegovine. Regionalna saradnja je također veoma važna za Bosnu i Hercegovinu i ona se mora temeljiti na međusobnom uvažavanju, ravnopravnosti i poštovanju suverenitetu svih država.

Kretanje ka punopravnom članstvu u NATO mora ostati prioritet institucija države Bosne i Hercegovine. Prioritetne aktivnosti biće usmjerene na aktivaciji i provođenju MAP-a. Bosna i Hercegovina će unaprijediti resor odbrane i sigurnosti kako bismo na taj način stvorili sigurnu državu poželjnu za strane investicije. Saradnju s NATO-om ću proširiti na borbu protiv svih sigurnosnih prijetnji, protiv korupcije, zatim na ekonomsku dimenziju sigurnosti, prirodne nepogode i slično.

Smatram da Sjedinjene Američke Države trebaju ostati primarni partner Bosne i Hercegovine s obzirom na globalni značaj ove države, zemlje koja je ishodila Dejtonski mirovni sporazum i supersile koja svojim učešćem kroz međunarodne napore determinira djelovanje međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države pokazuju da ostaju opredjeljene ranije preuzetim obavezama prema Bosni i Hercegovini, iako naša država nije više u fokusu izuzetnog interesa ove supersile, navodi na potrebu veće inicijativnosti sa naše strane u intenziviranju svestranih odnosa s ovom državom. Činjenica da u Sjedinjenim Američkim Državama živi i velika dijaspora iz naše države dodatno upućuje na takav angažman.

Sa svim državama članicama EU naša zemlja ima naglašeni interes da razvija svestrane i obuhvatne bilateralne odnose s obzirom na strateški cilj Bosne i Hercegovine prema EU. To su istovremeno, zemlje sa kojima Bosna i Hercegovina ima najobimniju ekonomsku saradnju, u kojima živi i radi najveći broj građana Bosne i Hercegovine izvan svoje domovine i zemlje koje imaju društvene modele kojim se nastoji prilagoditi naše društvo. Svaka od njih ima specifičnosti o kojima treba voditi računa u jačanju bilateralnih odnosa. Naročito je važno razvijati svestrane odnose sa Njemačkom i Francuskom, kao osnovnoj pokretačkoj snazi u EU, što će imati pozitivnog odraza i na naš evropski put. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske iako napušta Evropsku uniju ostaje tradicionalni prijatelj i strateški partner Bosne i Hercegovine. Naša zemlja, kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, teži ka dobijanju statusa kandidata u što skorijem roku. Nakon otvaranja pristupnih pregovora o članstvu u EU pobrinut ću se da svi nivoi vlasti ispune svoje obveze, predviđene Masterplanom integriranja Bosne i Hercegovine u EU koje je usvojilo Predsjedništvo BiH.

Turska i zemlje Organizacije islamske konferencije, Kina i Rusija su značajni partneri sa kojima naša zemlja ima interes intenziviranja ukupnih bilateralnih odnosa. Također, smatram da moramo uložiti najveći napor u razvijanju bilateralnih veza sa svim zemljama u svijetu jer je takav angažman potreban i bitan za našu zemlju.

Na multilateralnom planu Bosna i Hercegovina treba dodatno intenzivirati svoje aktivnosti u organizacijama i institucijama u kojem ima punopravno članstvo, a posebno u Ujedinjenim nacijama, Vijeću Evrope, OSCE, organizacijama i agencijama UN-a, svjetskim i evropskim monetranim i drugim institucijama, uz nastojanje da da postane punopravna članica i u međunarodnim organizacijama u kojima do sada nije ostvarila takav status.

Okosnica mog vanjskopolitičkog rada će biti stabilnost i sigurnost, ekonomski napredak, međunarodna saradnja, zaštita interesa građana naše države i pozitivna promocija Bosne i Hercegovine u svijetu. Moj cilj je uspostavljanje efikasne i funkcionalne vanjske politike države Bosne i Hercegovine, koja podrazumijeva efikasnu realizaciju predviđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

Smatram da današnja vlast nema dovoljno poštovanja prema ogromnoj energiji, koju posjeduje naša dijaspora, koja nikad nije bila brojnija, uspješnija i obrazovanija. Moja posebna misija bit će povezivanje snage građana u Bosni i Hercegovini i građana u dijaspori. Siguran sam da će sinergija građana u domovini i dijaspori ojačati Bosnu i Hercegovinu.

Najoštrije ću se suprotstaviti sve otvorenijem paternalističkom odnosu nekih krugova iz Beograda i Zagreba prema državi Bosni i Hercegovini, u njihovoj namjeri da se zaokruži nacionalistički koncept društva u našoj zemlji. Takav koncept je suprotan evropskom, građanskom modelu društva

Pozicioniranje vanjske politike i njena operacionalizacija moraju pratiti pravovremeno i adekvatno definirani državni interes Bosne i Hercegovine. Mukotrpnim radom i dijalogom moramo unaprijediti efikasnost i, na adekvatan način, transparentnost donošenja važnih odluka. Također, treba poticati Parlamentarnu skupštinu BiH i dio civilnog društva koji se bavi pitanjima vanjske politike, što uključuje i akademsku zajednicu, da se aktivno uključe u realizaciju ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

Kako biste ocijenili rad diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u svijetu? Ako budete izabrani za člana Predsjedništva BiH da li ćete insistirati da se institucije ozbiljnije posvete ekonomskoj diplomatiji? 

Diplomatsko konzularna predstavništva BiH (DKP BiH), načinom rukovođenja, finansiranja i bez adekvatne ocjene rada svakog od predstavništava, sve više izgledaju kao činovnička predstavništva uz časne izuzetke, tako da trenutno imamo neprilagođenu mrežu DKP potrebama države Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH i mreži DKP BiH osjeća se da postoji “trojnost” koju zloupotrebljavaju pojedini nosioci funkcija i djelatnici u našoj diplomatiji. Ima dosta prostora da se poboljša identitet državnog službenika, profesionalca, neopterećenog nacionalnim ili nekim drugim identitetom. Nažalost, u jednom dijelu DKP BiH rukovode lica koja nemaju dovoljno znanja iz ove oblasti. Također, način finansiranja naših misija u inostranstvu je neadekvatan potrebama.

Smatram da treba ozbiljno razmotriti koji su sadašnji dometi naših predstavništava u inostranstvu, kakav je njihov realni djelokrug rada i šta se mora uraditi za promjenu postojećeg stanja. Krajnje je vrijeme da se razmisli i odluči o veličini mreže DKP BiH, njenom rasporedu u svijetu, provedu promjene i priđe novim kvalitetnijim rješenjima.

Ekonomski razvoj je uslovljen sposobnošću države da kroz povećanje konkurentnosti poveća izvoz, što vodi do novih stranih ulaganja. Postoji veliki prostor da putem ekonomske diplomatije promoviramo komparativne prednosti naše zemlje kako bismo privukli investitore i pronašli tržišta za izvoz. Ekonomija je postala najvažnija sastavnica vanjske politike razvijenih zemalja. Evidentno je da Bosna i Hercegovna još uvijek nije dovoljno inkorporirala ekonomsku komponentu u svoje vanjskopolitičke aktivnosti, što se vidi i iz skromnih rezultata koje postiže ekonomska diplomatija naše države. S obzirom da je Vijeće ministara BiH glavni nosilac ekonomskih i drugih aktivnosti prema inostranstvu, potrebno je da definira i za takav pothvat osigura finansijska sredstva kako bi ekonomska diplomatija mogla ostvariti svoju zadaću. To podrazumijeva saradnju sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, učešće poslodavačkih organizacija, privrednih asocijacija i specijaliziranih agencija kako bi se zaoukružila fizionomija ekonomskog nastupa Bosne i Hercegovine u inostranstvu. To bi trebalo da dovede do novih stranih investicija, povećanog izvoza naših roba i lakšem trenutnom transferu novih znanja i tehnologija. U suprotnom, ekonomska diplomatija kao komponenta vanjske politike naše zemlje, ostaće u sadašnjim okvirima koji je nedostatan za moderne izazove u svijetu što se ne smije dozvoliti. Zato ću insistirati da se unaprijedi ovaj segment vanjskopolitičkog nastupa naše zemlje.

Ljevica će na ovogodišnjim predsjedničkim izborima imati tri kandidata za Predsjedništvo BiH. Dva iz reda hrvatskog naroda i jednog iz reda bošnjačkog naroda. Strahujete li od “raspršivanja” glasova i kako generalno komentarišete činjenicu da lijevo orijentisane stranke nisu uspjele postići dogovor o zajedničkom nastupu?

Brojna istraživanja jasno ukazuju da se građani države Bosne i Hercegovine neće primarno opredjeljivati za kandidata za člana Predsjedništva BiH po tome iz kojeg dijela političkog spektra on dolazi nego po tome šta je radio do sada s ciljem zaštite države Bosne i Hercegovine i šta ima namjeru raditi ubuduće. Smatram da glasove birača ne trebamo tražiti tako što ćemo ih plašiti drugim kandidatima nego tako što ćemo se nadmetati u ponudi kvalitetnih programskih rješenja. U Bosni i Hercegovini trebamo umjesto predrasuda i straha nuditi ozbiljne programe, optimizam i nadu.

Iza podrške mojoj kandidaturi stoji veliki broj građana različitih političkih opredjeljenja. Relevantna istraživanja pokazuju da imam podršku i velikog broja građana koji do sada nisu glasali. Jednom rječju, tema o nedovoljno koordiniranoj ljevici postala je irelevantna u slučaju moje kandidature. Da budem preciziji, želim biti faktor okupljanja, integracije i povezivanja. Želim se boriti za zemlju u kojoj će svi građani bez razlike na njihovu nacionalnu vjersku ili neku drugu pripadnost imati jednaka prava, obaveze i šanse. Neću upasti u zamku da se bavim recikliranim i sporednim političkim temama. Moj zadatak je da igram na glavnom terenu i da se zajedno sa građanima suprotstavim aktuelnom beznađu i besperspektivnosti. Naročito energično ću se suprotstaviti svakom pokušaju koji je usmjeren prema cijepanju i komadanju države Bosne i Hercegovine.

(RTV GLAS DRINE/KLIX)

Najnovije

spot_img