Atik džamija u Ćivama u Kalesiji novi je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

bportal.ba

Preporučujemo

Atik džamija u mahali Ćive, nalazi se između naselja Gornje Vukovije i Tojšići. Opća narodna tradicija stanovništva Gornje Spreče govori da je ova džamija vrlo stara i da spada u najstariju džamiju ovog područja. U haremu džamije nalazi se mezarje sa starim nišanima, a najstariji datira iz 1774/1775. godine.

Istraživanja graditeljskih karakteristika Atik džamije sprovedena prije četiri decenije od strane stručnjaka sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, pokazala su da je urađena bondruk konstrukcijom. Ima trijem, mahfil i drvenu munaru. U vanjskom izgledu džamija ima sređenu kompoziciju sa 16 prozora (širina 0,80cm, visina 1,00cm. Ukupno 12 +4 =16 prozora). Zaključeno je da je džamiju izgradio majstor sa velikim iskustvom. Džamija je srednje veličine i ima zatvoren ulazni trijem. Prostor za molitvu je 8,1×8,4 m. Prednji mahvil dubine je 3,2 m.

Opća narodna tradicija, historijski podaci i graditeljsko-arhitektonske karakteristike, ukazuju da je Atik džamija u Ćivama izgrađena u 17. stoljeću, u stilu tradicionalne bosanske narodne arhitekture.

Prostorni plan Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godina, Atik džamiju u Gornjim Vukovijama, tretira kao kulturno-historijsko naslijeđe.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je Atik džamiju u Ćivama registrovao kao dobro kulturno-historijskog naslijeđa, te uputio urgenciju Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kako bi ova džamija bila proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Proglašenje nacionalnim spomenikom (Graditeljska cjelina, Atik džamija u Ćivama, Gornje Vukovije, općina Kalesija) je stiglo na 19. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, održanoj 12. marta 2018. godine.

Najnovije

spot_img