TAG

stari grad

Izrađen Elaborat o revitalizaciji Starog grada Teočaka: Radovi na projektu bi trebali početi u ovoj godini (AUDIO)

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK izradio je Elaborat o revitalizaciji, odnosno obnovi i sanaciji, Starog grada Teočaka.

Najnovije vijesti