TAG

sigurnost

Lista 20 najnesigurnijih gradova u Evropi u 2023. godini

Da bi se dobio indeks kriminala u nekom gradu u obzir se uzima opšta percepcija stanovnika o nivou kriminala, osjećaj sigurnosti tokom dana i noći u nekom mjestu, zabrinutost u vezi moguće krađe, pljačke, fizičkog napada ili diskriminacije na temelju boje kože, etičke pripadnosti, pola ili vjere.

Najnovije vijesti