TAG

prekinuta sjednica

OV Sapna: Sjednica prekinuta, nije usvojen dnevni red

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna prekinuta je danas jer nije usvojen predloženi dnevni red.

Najnovije vijesti