TAG

koronaministarstvo zdravstva

Najnovije mjere Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – Prečišćeni tekst), člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

Najnovije vijesti