TAG

ho hel others

Narodnoj kuhinji u Vitinici potrebne donacije za daljne pružanje pomoći ugroženima

Humanitarna organizacija 'Help Others Salzburg', svakodnevno, u svojoj narodnoj kuhinji u Sapni priprema obroke za 78 korisnika.

Najnovije vijesti