Kampanja “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument” realizovana i u Teočaku

Preporučujemo

U toku je kampanja “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument” koju realizuje MUP TK-a, a policijski službenici PS Teočak danas su istu sproveli u centralnom dijelu općine.

Ovog puta prezentovana je kampanja građanima, a dijeljen je i promotivni materijal.

Riječ je o kampanji koja se realizuje na području cijelog TK-a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR).

Cilj kampanje je podići svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i promovisanje odgovornog vlasništva nad vatrenim oružjem, a ključne poruke su: Neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo i Pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Najnovije