Tajib Muminović dobio 2 866 glasova

Preporučujemo

Kao što je bilo poznato i ranije, dosadašnji načelnik Općine Teočak Tajib Muminović i u naredne 4 godine će obnašati ovu funkciju.

Muminović je kao jedini kandidat za načelnika Teočaka dobio 2 866 glasova, od 2 872 koji su glasali.

Najnovije