Opremanje dva stana za potrebe žrtava nasilja u porodici na području Sapne

Preporučujemo

Općinski načelnik Zudin Mahmutović nedavno je sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter – Samariter – Bund e.V. (ASB) potpisao Sporazum o sufinansiranju projekta pod nazivom „Bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH“ koji bi se uskoro trebao implementirati u Nezuku.

Radi se o opremanju dva stana u stambenoj kući u Debeljaku (bivše izbjegličko naselje) za kategoriju korisnika žrtava nasilja u porodici i za porodice u stanju socijalno zaštitne potrebe, te za nabavku i ugradnju PVC stolarije na prostorijama JU Centar za socijalni rad Sapna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.924,19 KM od čega će humanitarna organizacija ASB izdvojiti 19.924,04 KM dok će ostatak u iznosu od 10.000,15 KM biti obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.

Najnovije