TAG

centar za socijalni rad

Obavještenje JU “Centar za socijalni rad” Sapna

JU "Centar za socijalni rad" Sapna obavještava korisnike prava na dječiji dodatak koji su navedeno pravo ostvarili po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom FBiH, a koji su u mjesecu avgustu i septembru 2023. podnijeli Centru za socijalni rad Sapna zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak da se jave u JU "Centar za socijalni rad" Sapna, radi preuzimanja rješenja.

Najnovije vijesti