Vlada TK: Skoro milion KM za subvencije troškova prijevoza za djecu, učenike i studente u TK

Preporučujemo

Vlada TK danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2023. godinu, čime je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za subvenciju troškova prijevoza u ukupnom iznosu od 999.400,00 KM.

Prema ovom Programu troškovi prijevoza se u iznosu od 100% subvencioniraju za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu, djecu, učenike i studente oboljele od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djecu, učenike i studente ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju koji su u postupku procjene sposobnosti i određivanja podrške razvrstani rješenjem mjesno nadležnog centra za socijalni rad i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.

Pravo na ovu subvenciju mogu ostvarivati navedeni korisnici pod uslovom da nisu korisnici sredstava za istu namjenu po drugom osnovu.

Vlada Tuzlanskog kantona se danas upoznala sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, a u vezi omogućavanja subvencije prijevoza za korisnike starije od 26. godina dok traje invalidnost i postoji potreba nastavka rehabilitacije i socijalizacije osoba. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da u roku od 10 dana pripremi i Vladi dostavi na razmatranje izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Najnovije