Aktivisti nezadovoljni odlukama nadležnih i dalje pitaju da li asfaltna baza u Tršiću radi legalno ?

Preporučujemo

Građani okupljeni u neformalnu grupu građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze” su danas organizovali uličnu akciju kako bi upoznali svoje sugrađane sa trenutnim stanjem na terenu i aktivnostima koje je ova grupa preduzela i planira preduzeti kako bi se riješio ovaj problem.

„Uvidom u stanje na terenu vidljivo je da se situacija prikazana u zvaničnim dokumentima i dozvolama koje investitor posjeduje ne poklapa sa onim što se zapravo dešava na samoj lokaciji, te smo odlučili da se obratimo nadležnim institucijama i skrenemo pažnju na stanje na terenu,“ poručuju iz neformalne grupe.

Aktivisti su se obratili Inspektoratu Republike Srpske i zatražili da se izvrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na građenje, zaštitu životne sredine, ekologiju i upravljanje otpadom izgrađene asfaltne baze. Prema izvještaju Republičkog ekološkog inspektora, postrojenje za proizvodnju asfalta izgrađeno je prema rješenju Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju, na osnovu kojeg je izdata Ekološka dozvola privrednom subjektu. U izvještaju je takođe utvrđeno da su izvršena mjerenja parametara životne sredina i da su rezultati mjerenja u granicama dozvoljenih vrijednosti propisanim pratećim Pravilnicima.

Sa druge strane, inspektor se ogradio od davanja mišljenja za legitimnost izgradnje postrojenja, kada su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, katastarske parcele i izgradnja, jer ta pitanja nisu u nadležnosti Ekološke inspekcije.

U međuvremenu su građani dobili i presudu od Okružnog suda u Banja Luci, na koju su čekali više od osam mjeseci. Tužena strana bila je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, gdje je Sud utvrdio da je postupak izdavanja Ekološke dozvole bio zakonit. Sud je presudio u korist Ministarstva, odbacivši tužbu mještana i sve dostavljene argumente kao neosnovane, a građani su nezadovoljni, nisu dobili sve odgovore te i dalje pitaju da li asfaltna baza radi legalno.

Aktivisti su nezadovoljni zbog donesenih odluka, i bez obzira na njih, nastaviće da prate stanje na terenu i prijavljuju sve uočene nepravilnosti. „Mi ćemo u svakom slučaju pratiti rad baze.

Naš glavni argument su dokazi na licu mjesta i činjenica da je postrojenje izgrađeno na samoj obali rijeke Drine, na mjestu gdje je zabranjena svaka vrsta gradnje. Ne možemo dozvoliti da se otpadne vode u procesu proizvodnje asfalta ispuštaju u rijeku Drinu, jer se tom istom vodom snabdijevamo iz arteških bunara“ – reakcija je iz neformalne grupe građana.

Podsjećamo, u prvoj polovini prošle godine započelo je montiranje postrojenja i gradnja Asfaltne baze u Tršiću, a zbog bojazni da će budući rad postrojenja ugroziti životnu sredinu a posredno i živote stanovnika ovog naselja, dio mještana se organizovao i započeo aktivnosti da se utvrdi zakonski osnov za gradnju Asfaltne baze.

Oni se putem neformalne grupe građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze” zalažu za preispitivanje procedure dodjela dozvola za rad i zaustavljanje njenog eventualnog štetnog rada. Aktivisti očekuju da institucije nastupe u cilju zaštite interesa građana i adekvatno odreaguju u okviru svojih nadležnosti.

Najnovije

spot_img