Tvoje je samo ono što daš

Tvoje je samo ono što daš

627
0
PODIJELI

Jedan halifa bijaše poznat kao vladar koji je često bio zamišljen. Rijetko bi se smijao i uglavnom je šutio.

Jednog dana ga sluga mu stidljivo reče: ”Vladaru, pored sve raskoši i dukata koje imaš ti si stalno zamišljen. Drugi bi na tvom mjestu uživali i veselili se”. ”A znaš li ti koliko dukata ja imam?”, upita ga halifa.

”Koliko god poželiš”, brzo mu odgovori sluga. Halifa duboko uzdahnu, zamisli se pa reče: ”Godinama si mi vjerni sluga i pomoćnik pa ti mogu odati svoju tajnu. Ja imam svega 50 dukata”.

”Kako to?”, začuđeno upita sluga.

”Ljudi se zavaravaju pa misle da su dukati i ostala ovosvjetska dobra njihova. Ali ne. Znaj, vjerni moj prijatelju, da čovjek ima samo ono što drugome dadne. Jedino to će naći na Sudnjem danu na vagi svojih djela kao nešto što vrijedi i što istinski posjeduje. Ja sam samo dvojici siromaha dao po 25 dukata i to je sve što imam. Svi drugi dukati koji su kod mene su prolazni. Na Sudnjem danu ću naći jedino onih 50 dukata i jedino njih istinski i imam”, objasni mu halifa.