Gdje stanuje sreća

Gdje stanuje sreća

85
0
PODIJELI

“A čime se hraniš?” “Snagom njihovog imana“, kazala je.

“U čemu je tajna tvog opstanka i dugovječnosti?”

“U njihovom ispravnom promišljanju i planiranju“, odgovorila je.
“A kako se dolazi do tebe?”
“Da čovjek zna da ga ne može zadesiti ništa osim ono što mu je Allah propisao i odredio“, rekla je.
“A šta te odvaja od ljudi?”
“Pohlepa nakon zadovoljstva, malodušnost nakon velikodušnosti, briga nakon radosti i sumnja nakon ubjeđenja.“