Kutije za izgubljene stvari u Beču

Kutije za izgubljene stvari u Beču

87
0
PODIJELI

U Beču se sve nađene stvari po pravilu moraju vratiti vlasnicima tj. predati odgovarajućim službama.

Pored uobičajenih nalaznih ureda gdje se odnose nađene stvari veće vrijednosti poput dokumenata, novčanika, mobitela, fotoaparata i slično, u Beču postoje i specijalne kutije u koje se anonimno mogu ubaciti pronađene stvari manje vrijednosti kao što su kišobrani, igračke, odjeća itd.

Riječ je zapravo o posebnim metalnim kontejnerima koji se nalaze na čak 100 lokacija u cijelom gradu. Osim kutija koje se nalaze unutar reciklažnih dvorišta sve ostale građanima stoje na raspolaganju od 0-24 sata, a o njihovom održavanju i pražnjenju brine se bečka komunalna služba za čistoću.

Sve su kutije, kao i sami nalazni uredi ucrtane u interaktivnu kartu grada, a pomoću aplikacije službe za čistoću lokacije kutija i radna vremena ureda vrlo su brzo dostupne i pomoću mobilnih telefona.

U 2016. godini u Beču je pronađeno 76.000 izgubljenih stvari.