Za državljanstvo Austrije potreban boravak od 10 godina, a počinju se naplaćivati zahtjevi za azil

Preporučujemo

Azilantima u Austriji ubuduće će biti oduzimano 840 eura koji će biti upotrijebljen za namirivanje troškova procesa obrade zahtjeva za azil, a biće im provjeravani i mobilni telefoni, odnosno rute kojima su došli u ovu zemlju.

Tako će migrant, ako se utvrdi da je u Austriju stigao preko neke zemlje EU, u nju biti i vraćen u skladu sa “dablinskim pravilom”.

Mnoge izbjeglice su do sada do Austrije stizale preko Hrvatske, pa bi u nju mogle biti i vraćene, navode austrijski i hrvatski portali.

Novi zakon predviđa lakše protjerivanje azilanata koji prekrše zakon.

Ubuduće će sticanje austrijskog državljanstva biti moguće tek nakon deset godina boravka, umjesto dosadašnjih šest.

Mnogi krititičari ovog zakona tvrde da će njegova primjena donijeti velike troškove.

Dodatno osoblje i uređaji potrebni pri primjeni novog zakona donose troškove koji premašuju iznos od dva miliona eura godišnje, navodi bečki dnevnik “Standard”.

Najnovije

spot_img