Vlada TK objavila javne pozive za sportske stipendije i podršku mladima

Preporučujemo

Vlada TK je objavila javne pozive za dodjelu sportskih stipendija za 2021.godinu i za odabir korisnika u okviru programa podrške mladima.

Javni poziv za dodjelu sporstkih stpendija možete preuzeti OVDJE

Kada je u pitanju podrška mladima radi se o tri programa, a to subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Javni poziv za podršku mladima možete pogledati OVDJE

Sve potrebne detalje i prijave obrasce zainteresirane osobe mogu preuzeti i sa web stranice Vlade TK.

Najnovije