Vlada TK – Maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama

Vlada TK – Maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama

101
0
PODIJELI

Vlada Tuzlanskog kantona pozvala vlasnike apoteka, javnih i privatnih, da osiguraju maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama, jer su farmaceuti i djelatnici u tom sektoru ti koji direktno dolaze u kontakt sa pacijentima, direktno su izloženi posebnim rizicima, uključujući i rizike pandemije COVID-19.

Također, imajući u vidu i naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona apeluju na poslodavce u tom sektoru da, u cilju zaštite zdravlja apotekara kao zdravstvenih radnika, u skladu sa zakonskim mogućnostima razmotre mogućnost odsustva jednog dijela radnika, po njihovoj procjeni u cikličnim razmacima kroz korištenje godišnjeg odmora ili pripravnosti, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i potrebe angažovanja u procesu rada.

Predlažu i da se reducira broj ostalih, administrativnih radnika, u cilju smanjenja rizika prijenosa virusa COVID-19.

Poput naloga za organe upravljanja, upravne organizacije, institucije, javne ustanove, preduzeća i ostale pravne subjekte koji se bave pružanjem usluga građanima, predlažu da i apoteke uvedu dvokratno radno vrijeme, gdje će između dva radna vremena izvršiti dezinfekciju prostorija i površina.

Podsjećaju i na nalog Kriznog štaba koji se direktno odnosi na poslodavce u tom sektoru, a to je da osiguraju fizičku zaštitu zdravstvenih radnika u svim zdravstvenim ustanovama, domovi zdravlja, bolnice, apoteke, zavodi (ovlaštene zaštitarske agencije, policija, pripadnici oružanih snaga, portiri).

Podsjećaju da je osoblje u apotekama veoma važna karika u ovoj situaciji.

– Od njih očekujemo da rade i onda kada se druge institucije i objekti zatvaraju, te stoga ponovno apelujemo na odgovorne osobe u apotekama da svojim aktivnostima omoguće nesmetan ili što sigurniji rad i djelovanje ovog osoblja- saopćeno je iz Vlade TK-a.