Vlada TK: Dodatnih skoro 800.000 KM za kapitalne investicije u obrazovanju

Preporučujemo

Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu, donijela odluke o odobravanju sredstava za kapitalne projekte u kantonalnim ustanovama i institucijama. Današnjim odlukama odobreno je dodatnih 795.135 KM za kapitalne investicije u oblasti obrazovanja. Time će ova godina biti obilježena sa ukupno 1,77 miliona KM kapitalnih investicija u objektima obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Također, odobrena su i dodatna sredstva za Kantonalnu upravu civilne zaštite i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove s ciljem unaprjeđenja njihovog rada.

Podsjećamo Vlada je izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećala za 1,4 miliona KM, čime su ukupna izdvajanja za kapitalne investicije dosegla 3,9 miliona KM.

Više od 200.000 KM za projekte održivog povratka

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti za realizaciju više odluka o odobravanju sredstava lokalnim zajednicama u okviru progrma Podrška povratku prognanih osoba. Općini Lukavac je odobreno 9.395,10 KM za postavljanje ulične rasvjete u Mjesnoj zajednici Panjik. Općini Kalesija je odobreno 40.000,00 KM za sanaciju i izgradnja ulične rasvjete u naselju Memići, kao i 8.500,00 KM za izgradnju nadstrešnice na groblju Citluk u povratničkom naselju Zelina u Mjesnoj zajednici Gojčin. Za izgradnju zaštitne ograde uz postojeću regulaciju u centralnom dijelu općine Sapna u Mjesnoj zajednici Kraljevići odobreno je 40.000,00 KM. Za sanaciju klizišta Turalića put u Mjesnoj zajednici Turalići, općini Kladanj je odobreno 14.460,00 KM, dok je za sanaciju puta u naselju Srednja Dragunja Gradu Tuzla odobreno 10.896,00 KM. Kada su u pitanju lokalne zajednice na području entiteta Republika Srpska Gradu Doboj je, za sanaciju puta u Mjesnoj zajednici Svjetliča, odobreno 19.979,51 KM. Gradu Zvornik je odobreno ukupno 15.000,00 KM od čega je za asfaltiranje puta u naselju Čolovnik odobreno 10.000,00 KM, a za asfaltiranje parkinga u naselju Tulići 5.000,00 KM. Odobreno je i 20.000,00 KM Opštini Bratunac, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u asfaltiranju lokalnog puta u mjestu Pirići. Opštini Modriča odobreno je 15.484,63 KM za sufinansiranje projekta završetka Agro Biznis Centra u MZ Tarevci, a za Sanaciju oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari Opštini Srebrenica je odobreno 13.374,97 KM.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednice Vlada Tuzlanskog kantona je izmijenila Program mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2021 godinu. Ovim izmjenama, u okvirima ranije predviđenih sredstava, internom preraspodjelom povećana su ukupno planirana sredstva za učešće u podmirenju troškova za vještačko osjemenjivanje krava za period 1. januar do 30. novembar 2021. godine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu korištenja predmeta koncesije u 2020. godini, kojeg će zaključiti Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o., a koji se odnosi na eksploatisani ugalj lignit na eksploatacionim poljima „Sjeverna sinklinala“ i „Južna sinknlinala“ u periodu od 01.01.2020.-31.12.2020. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2021. godine, te prihvatila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2021. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za isti period.

Vlada je danas odobrila prodaju putničkog motornog vozila Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona marke „ŠKODA OCTAVIA“, proizvedeno 2004. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je, zbog neuslovnosti za dalje korištenje objekta u kojem trenutno djeluju Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, dala saglasnost za uzimanje u zakup, a posljedično tome i preseljenje ovih institucija u nove prostorije.

Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Naime, kako se za studijske programe koji su proizvod projekata koje finansira Europska komisija ne može naplaćivati školarina tokom trajanja projekta, ovom dopunom predviđeno je da studenti upisani na studijski program „Ekomonitoring i bioindikacija voda“ Prirodno-matematičkog fakulteta, a koji je proizašao iz Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1- 2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula in ecological monitoring and oquatic bioassessement for Westwrn Balkans HEIs, za vrijeme trajanja Projekta neće plaćati školarinu.

Vlada je, na današnjoj sjednici, prihvatila prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti konstatovanih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede za 2020.godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva namještenika višeg referenta tehničkog sekretara i pomoćnog radnika na održavanju čistoće u  radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za razrješenje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Belkise Avdagić, zbog okončanja konkursne procedure za izbor i  imenovanje direktora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla i izbora kandidata za direktora. Također, Nadzornom odboru su date prethodne saglasnosti za imenovanje  Hajrudina Suljića, diplomiranog inženjera rudarstva  iz Poljica Donjeg, općina Lukavac, za direktora Javnog preduzeća, Omera Kovčića, diplomiranog inženjera građevine iz Tuzle, za izvršnog direktora za tehničke poslove, te Osmana Bajrektarevića, diplomiranog ekonomiste iz Špionice Donje –Srebrenik, za izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske i pravne poslove na mandatni period od četiri godine. Prethodna saglasnost je data i Nadzornom odboru Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za imenovanje vršioca dužnosti Uprave Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Najnovije