Vlada TK-a produžila rok za izdavanje oružanih listova

Preporučujemo

U cilju otklanjanja posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19, zbog koje je veliki broj građana bio opravdano spriječen da blagovremeno podnese zahtjev za produženje isprava o oružju, Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji.

Shodno predloženom nacrtu izmjena Zakona osobe koje u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imaju oružni list za držanje i nošenje oružja, a čiji rok važenja je istekao, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista u skladu sa novim zakonom najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakon, a izuzev imalaca oružja čije je oružje oduzeto, uništeno ili prodato.

Najnovije