Više od dvije trećina domaćinstava u BiH ima pristup internetu

Više od dvije trećina domaćinstava u BiH ima pristup internetu

48
0
PODIJELI

U BiH u ovoj godini oko 69,2 posto domaćinstava ima pristup internetu, što je više za 3,2 posto nego prošle godine, dok 63,8 posto domaćinstava ima pristup računaru, što je više za 0,2 posto u odnosu na 2017. godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema istraživanju Agencije, 24,2 posto ispitanika nisu nikad koristili internet, 70,1 posto su zadnji put koristili internet u posljednja tri mjeseca, 1,7 posto je zadnji put koristilo internet prije više od tri mjeseca a manje od godinu dana, dok je četiri posto ispitanika zadnji put koristilo internet prije više od godinu dana.

Najčešći razlog korištenja interneta u privatne svrhe za 80,3 posto ispitanika je telefoniranje putem interneta i video poziv, za 73 posto to je pronalaženje informacija o proizvodima i uslugama, dok se 65,7 posto ispitanika izjasnilo da internet koriste za učešće na društvenim mrežama.

Kada je riječ o najčešćoj vrsti proizvoda naručenih putem interneta, 58 posto se odnosi na odjeću i sportsku opremu, 16 posto na stvari za domaćinstvo, a 11,5 posto na elektronsku opremu.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 9.043 domaćinstva, a podaci su prikupljeni kombinovanim metodama, putem telefonskog anketiranja i anketnog upitnika metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana koji ima između 16 i 74 godine.