Vatrogasci iz Bosanske Krupe donirali opremu DVD-u Sapna

Preporučujemo

U sklopu manifestacije “OKTOBAR – mjeseca zaštite od požara” Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa (“DVD  Bosanska Krupa”) nastavlja pružati pomoć i podršku vatrogasnim društvima za koje procjeni da im je takva pomoć i podrška potrebna.

“DVD Bosanska Krupa” je u skladu sa Pravilnikom o minimum tehničke opreme i sredstava neophodnih za uspješno djelovanje i rad vatrogasne jedinice društva utvrdila određene količine opreme koje prevazilaze operativne potrebe. Na osnovu toga uprava vatrogasnog društva je odlučila tu opremu donirati drugim vatrogasnim društvima.

Prateći društvene mreže i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Bosne i Hercegovine uočili smo “DVD Sapna” Općine Sapna – Tuzlanski kanton da čini prve korake na vlastitom ustrojstvu, opremanju kao bi bilo sposobno odgovoriti svim izazovima pred kojim se vatrogasno društvo može naći. Na osnovu uočenog, a cilju podrške volje i entuzijazama da se u skromnim uslovima teži postizanju što boljih rezultata odlučili smo podržati takve aktivnosti u “DVD Sapna”, navodi se u saopćenju. 

Podrška se ogleda u polovnoj vatrogasnoj opremi koja je funkcionalna i operativna za upotrebu a čija procjenjena komercijalna vrijednost je 3.000,00KM.

– Prilikom posjete predstavnicima “DVD Sapna” smo uručili donaciju zaštitne opreme za pristup vatri koju čine 9 kompleta zaštitni odjela (jakne i hlače) za gašenje strukturnih požara, 2 izolaciona aparata sa bocama, 7 šljemova za gašenje strukturnih požara, 7 komada ćuturica za vodu, 4 zaštitne maske sa filterima – navode iz DVD Bosanska Krupa.

Opremu je uručio predsjedavajući Skupštine “DVD Bosanska Krupa” vatrogasac Denis Džajić.

U ime “DVD SAPNA” opremu su preuzeli Hamid Omerović – šef Službe civilne zaštite Općine Sapna, Halilović Mirza – komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice DVD-a Sapna i Muharem B. – član vatrogasnog društva.

U proteklom periodu “DVD Bosanska Krupa” je uručio donacije opreme: “DVD Korita” – Bosansko Grahovo, “DVD Jezerski” – Grad Bosanska Krupa, “VD Turbe” – Općina Travnik, “DVD Bruneji – Vlašić” – Općina Travnik, “DVD Stijena” – Grad Cazin.

Najnovije