Uskoro počinju radovi na sanaciji i rekonstrukciji pet putnih pravaca na području Sapne

Preporučujemo

Jučer je Općina Sapna pokrenula još jedan postupak javne nabavke radova za rekonstrukcuiju, sanaciju i asfaltiranje putne infrastrukture na području općine Sapna.

Radi se o pet novih putnih pravaca i to:

LOT 1 – Sanacija lokalnog puta Nezuk (škola) – centar naselja Nezuk,

LOT 2 – Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Kraljevići na lokaciji Ponoglica,

LOT 3 – Sanacija i asfaltiranje priključnog puta u MZ Zaseok, naselje Poljane,

LOT 4 – Sanacija i asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Kobilići, naselje Durakovići,

LOT 5 – Sanacija puta u MZ Donji Zaseok.

Ukupna procjenjena vrijednost svih radova sa PDV-om iznosi oko 477.000,00 KM.

Dio sredstava za realizaciju ovih projekata u iznosu od 150.000,00 KM, obezbjeđen je putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dok će ostatak sredstava biti obezbjeđen iz Budžeta Općine Sapna te ličnim učešćem građana.

Najnovije